Open college energietransitie

Introductie

In dit vijfde college uit de reeks Samenwerken aan een duurzame toekomst staat het thema energietransitie centraal.

Lange tijd zijn voor energieopwekking eindige fossiele bronnen gebruikt, zoals gas, kolen en olie. Inmiddels is de energietransitie ingezet, waarbij we overgaan op een energiesysteem gebaseerd op duurzame, hernieuwbare en CO2-neutrale energiebronnen zoals zon, wind en water.

Deze transitie biedt veel mogelijkheden, maar ook uitdagingen. In alle belangrijke Nederlandse beleidsnota’s en plannen van het kabinet van de laatste jaren, inclusief het Energieakkoord en het Energierapport, staat dat het energiesysteem van de toekomst duurzaam moet zijn. Maar wat 'duurzaam' precies is, daarover zijn de meningen verdeeld. 'Zeker', 'schoon', 'betaalbaar' en 'kansrijk' klinken mooi als ambities, maar kunnen van alles betekenen.

Mariëlle Vosbeek van Movares geeft een verdieping op het thema energietransitie en vertelt hierover in relatie tot het project 'Integraal Programmeren voor Noord-Holland'. In dit project adviseert Movares samen met Groen Licht over het gezamenlijk ontwerpen van het toekomstige energiesysteem om ruimtelijk-economische en klimaatdoelstellingen te realiseren.

Praktische informatie

Locatie
Hybride, je kunt fysiek (provinciekantoor Haarlem) of online (Teams) deelnemen
Evenementdatum
24 maart 2023
Tijd
College is van 13.00 - 15.00 uur. Daarna is er ruimte voor gesprek
Kosten
Geen
Doelgroep
Mensen met interesse in duurzaamheidsvraagstukken en op zoek zijn naar handvaten om hier praktisch mee aan de slag te gaan, zowel beleidsmatig als operationeel.
Contactpersoon WOW
Rianne Croes
Rianne Croes
Communicatieadviseur

Opbouw van het college

Het open college wordt hybride georganiseerd vanuit het Amfitheater van de Provincie Noord-Holland. Dat betekent dat je zowel live, in het Amfitheater, als online via Microsoft Teams kunt deelnemen. 

Van 13.00 tot 15.00 uur vindt het inhoudelijke college plaats. Aansluitend is er, als je wilt, van 15.00 tot 16.00 uur ruimte om met de andere deelnemers in gesprek te gaan. Dit wordt apart gefaciliteerd voor de online en de fysieke deelnemers.

Klimaatadaptatie
Terugkijken: Inleiding duurzaamheid en klimaatverandering
Duurzaamheid
Terugkijken open college Ontwikkelingen en uitdagingen voor een emissieloze bouwplaats
Duurzaamheid
Terugkijken open college Stikstof en stikstofberekeningen
Duurzaamheid
Terugkijken - Open college biodiversiteit
Duurzaamheid
Terugblik Open college energietransitie
Klimaatadaptatie
Terugkijken college Wie betaalt klimaatadaptatie?
Circulair
Terugblik open college Circulair bouwen: van ambitie tot praktijk
Circulair
Terugkijken: open college Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)

Samenwerkingspartners