Terugkijken open college Stikstof en stikstofberekeningen

Introductie

Waarom is stikstof in Nederland een probleem? Hoe is dit van invloed op de bouwsector? Hoe gaat het ingenieurs- en adviesbureau Movares daarmee om? Wat is een manier om de AERIUS-tool te gebruiken en wat zeggen de resultaten hiervan?

Deze vragen behandelde Jacob van Ewijk op 24 februari tijdens het open college Stikstof en stikstofberekeningen. Het eerste deel was praktisch van aard, waarbij vragen aan de orde kwamen als:

  • Waarom is stikstof in Nederland een probleem? De biodiversiteit neemt af en het is slecht voor de gezondheid.
  • Hoe verhoudt de stikstofemissie in Nederland zich tot de Europese Unie?
  • Welke sectoren dragen het meeste bij aan stikstofdepositie?
  • Maatregelen van het Rijk

In het tweede deel behandelde Jacob hoe je een berekening kunt maken in AERIUS. Ook legde hij uit wat de resultaten nu eigenlijk betekenen én behandelde hij heel veel vragen van de deelnemers.

Tip: Klik linksonder 'bekijken op youtube' en gebruik de links in de omschrijving van de video om direct naar het onderdeel van jouw interesse te gaan.

Kijk het college terug (1:38 uur, met inhoudsopgave)

Spreker

Jacob van Ewijk

Movares

Adviseur GIS

Samenwerkingspartners

Klimaatadaptatie
Terugkijken: Inleiding duurzaamheid en klimaatverandering
Duurzaamheid
Terugkijken open college Ontwikkelingen en uitdagingen voor een emissieloze bouwplaats
Duurzaamheid
Terugkijken - Open college biodiversiteit
Duurzaamheid
Terugblik Open college energietransitie
Klimaatadaptatie
Terugkijken college Wie betaalt klimaatadaptatie?
Circulair
Terugblik open college Circulair bouwen: van ambitie tot praktijk
Circulair
Terugkijken: open college Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)