Open college - De ontwikkelingen en uitdagingen voor een emissieloze bouwplaats

Introductie

Teamslink: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTMxMDVkM2MtYmY0Yy00MTRkLTk4YTctYWUwNjE3MWU5MTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac843cea-7a2b-4dc6-9f37-919c3e210fed%22%2c%22Oid%22%3a%2204ea8459-0bee-4f2a-b441-7efc86233c8d%22%7d

In dit tweede college uit de reeks Samenwerken aan een duurzame toekomst gaat Lara Tijsma van BAM Infra in op de ontwikkelingen en uitdagingen van de emissieloze bouwplaats.

De uitstoot van CO2 door machines op de bouwplaats wordt steeds meer als een probleem gezien. de oplossing is de inzet van emissieloze machines. Lara Tijsma vertelt in dit college over BAM, de infrastructuurprojecten waar ze aan werken, het materieel dat daarin wordt gebruikt en welke mogelijkheden en uitdagingen zijn er bij het inzetten van emissieloos materieel.

Na dit college weet je meer over hoe de aannemerij in elkaar zit, wat infrastructurele projecten kunnen zijn en ken je wat van de vaktaal van het wereldje.

Praktische informatie

Locatie
Hybride, je kunt fysiek (provinciekantoor Haarlem) of online (Teams) deelnemen
Evenementdatum
17 februari 2023
Tijd
College is van 13.00 - 15.00 uur. Daarna is er ruimte voor gesprek
Kosten
Geen
Doelgroep
Mensen die interesse hebben in duurzaamheid, betrokken zijn bij het opstellen van aanbestedingen of uitvragen rondom dit onderwerp en iedereen die in de aannemerij werkt of wil werken.
Contactpersoon WOW
Rianne Croes
Communicatieadviseur

Spreker

Lara Tijsma

BAM Infra

Sustainability professional

Opbouw van het college

Het open college wordt hybride georganiseerd vanuit het Amfitheater van de Provincie Noord-Holland. Dat betekent dat je zowel live, in het Amfitheater, als online via Microsoft Teams kunt deelnemen. 

Van 13.00 tot 15.00 uur vindt het inhoudelijke college plaats. Aansluitend is er, als je wilt, van 15.00 tot 16.00 uur ruimte om met de andere deelnemers in gesprek te gaan. Dit wordt apart gefaciliteerd voor de online en de fysieke deelnemers.

Klimaatadaptatie
Terugkijken: Inleiding duurzaamheid en klimaatverandering
Duurzaamheid
Terugkijken open college Ontwikkelingen en uitdagingen voor een emissieloze bouwplaats
Duurzaamheid
Terugkijken open college Stikstof en stikstofberekeningen
Duurzaamheid
Terugkijken - Open college biodiversiteit
Duurzaamheid
Terugblik Open college energietransitie
Klimaatadaptatie
Terugkijken college Wie betaalt klimaatadaptatie?
Circulair
Terugblik open college Circulair bouwen: van ambitie tot praktijk
Circulair
Terugkijken: open college Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)

Samenwerkingspartners