WOW-prijs 2023

Prijs voor opschaalbare samenwerkingsprojecten in weg-, vaarweg- en waterbeheer. Win een bedrag van €10.000,- of €5.000 om jouw project een stap verder te brengen!

Dit zijn de nominaties

Op 2 november 2023 hebben de tweejaarlijkse WOW-prijs uitgereikt. In juni heeft de jury acht projecten geselecteerd uit meer dan 30 inschrijvingen. Hieronder vind je de top acht, die door hun samenwerking, wil en durf inhoudelijke vernieuwing mogelijk maken. De winnaars zijn bekend gemaakt tijdens de landelijke WOW-dag op donderdag 2 november 2023. Lees het nieuwsbericht. Zij winnen een geldbedrag van respectievelijk €10.000 (juryprijs) en €5.000 (publieksprijs) om de samenwerking een stap verder te brengen.

Genomineerde projecten 2023

Samenwerkingsprojecten met lef

Met alle schaarste die op ons afkomt aan goed personeel, aan middelen, zelfs aan schone lucht, is samenwerking onontbeerlijk. Ook in het weg-, vaarweg- en waterbeheer. Maar samenwerken is niet altijd even makkelijk. Je moet bereid zijn om verder te kijken dan je eigen belang, vertrouwen op een ander, je eigen taakuitvoering los kunnen laten. Dit vereist wil en durf.

Daarom reiken we elke twee jaar de WOW-samenwerkingsprijs uit. De prijs dient als eervol podium voor projecten die, door buitengewone samenwerking, vernieuwing en verbetering brengen. Ook projecten die nog in de steigers staan en nét dat extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, komen in aanmerking voor de WOW-prijs. De winnaars krijgen een geldbedrag om het project een stap verder te brengen.

Criteria

Alleen projecten met minimaal één overheidspartij en gericht op weg-, vaarweg- of waterbeheer kunnen meedoen. Verder kijkt de jury naar de volgende zaken:

  • We zijn op zoek naar praktijkvoorbeelden die deelbaar en opschaalbaar zijn, die anderen kunnen kopiëren.
  • Er zijn bij voorkeur meerdere (semi-) overheidspartijen bij het initiatief betrokken.
  • Het effect van de samenwerking is concreet zichtbaar. De samenwerking draagt duidelijk bij aan een verbetering of innovatie.
  • Het initiatief geeft antwoord op de complexiteit van de grote opgaven van deze tijd (denk aan omgaan met schaarste, duurzaamheid en circulariteit, de Vervanging- en Renovatie opgave of water en bodem).
  • Verder kijken we naar de originaliteit van de samenwerking: gebeurt er iets buitengewoons, wordt er geïnnoveerd, wordt er lef getoond om het collectieve belang voor het eigen belang te laten gaan?

Ook projecten die nog in de steigers staan, maar overduidelijk bovenstaande criteria in zich hebben, komen in aanmerking voor de WOW-prijs. 

Waarom meedoen?

Los van de kans op een mooi geldbedrag om jouw project verder te brengen, zet je het project en alle mensen die eraan meewerken in het zonnetje. 

Verder deel je jouw kennis met anderen die daar hun voordeel mee kunnen doen. In onze sector heerst vaak (te veel) bescheidenheid, waardoor goede voorbeelden niet bij anderen terecht komen.