IFD in de GWW: vaste bruggen

WOW-prijs genomineerde 2021

Waar werken jullie samen aan?

IFD, oftewel industrieel flexibel en demontabel, is een fundamenteel andere manier van ontwerpen en bouwen in de bouwsector. Het toepassen van IFD principes biedt concrete handvatten voor het produceren van elementen van civiele kunstwerken – zoals vaste bruggen – op industriële schaal. Door de verbindingen tussen de elementen te standaardiseren kunnen kunstwerken flexibel worden opgebouwd en zijn ze demontabel. Flexibiliteit zorgt ervoor dat kunstwerken passen binnen verschillende omgevingen omdat ze makkelijk aanpasbaar zijn. Dat versnelt de bouwtijd en voorkomt vroegtijdige sloop zodra de functionele eisen veranderen. En door de modulaire opbouw zijn de elementen geschikt voor hoogwaardig hergebruik, wat de CO2-uitstoot van kunstwerken terugdringt. Dit bij elkaar maakt IFD efficiënt, duurzaam en circulair.

Op initiatief van onder andere aannemers, ingenieursbureau en overheden zijn er Nederlands Technische Afspraken (NTA) gemaakt om dit keer vaste bruggen volgens de IFD principes te realiseren. Deze afspraken worden gemaakt tussen vertegenwoordigers van de Grond-, Weg- & Waterbouwsector bij de NEN, hét instituut voor normen en standaarden in Nederland. Deze aanpak maakt IFD van én voor de gehele sector. Hierdoor zijn de standaarden eenvoudig voor te schrijven in projecten en kan er schaalvoordeel worden bereikt.

Dit levert niet alleen economische voordelen in de productie, bouw en onderhoud op, het reduceert óók projectkosten in de voorbereiding en (re-)engineering. De meest recente standaard die is ontwikkeld is de NTA8085:2021 voor vaste bruggen en viaducten, die in juni 2021 is gepubliceerd.

Stem op dit project

Alexander Bletsis en Wouter de Vries aan het woord over IFD - vaste bruggen , BTIC

Waar staan jullie met elkaar?

Het traject IFD in de GWW is gestart in 2017, eerst met beweegbare bruggen, waarvoor in oktober 2020 alweer de tweede versie NTA 8086 is opgeleverd. In 2020 is het traject voor vaste bruggen gestart, waarvoor in juli de eerste versie van de NTA 8085 is opgeleverd. Deze stap is overigens niet de laatste.

We zijn nu bezig met het opzetten van een programma om doorontwikkeling en kennisdeling van en over IFD te stimuleren. Deze leeromgeving zal partijen binnen de sector nog beter in hun kracht zetten om met IFD aan de slag te gaan vanaf eind 2021.

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

We zijn trots op de enorme hoeveelheid kennis aan boord. Het komt niet vaak voor dat er op technisch niveau op deze schaal wordt samengewerkt aan nieuwe concepten, waarbij partijen zo open hun kennis durven en willen delen. Doordat de NTA veel bewegingsvrijheid geeft, biedt het project een springplank voor technieken van de toekomst om zich te ontwikkelen. Veel innovaties waarbinnen de markt wordt uitgedaagd kunnen niet (direct) voorgeschreven worden door opdrachtgevers vanwege aanbestedingsrechtelijke beperkingen. Een NTA kan dit wel doordat het een open innovatie is. Dat maakt opschaling een stuk eenvoudiger binnen de sector. 

Verder kampt Nederland met een enorme vervangingsopgave voor civiele kunstwerken. De vervangingswaarde wordt geschat op zo’n 300 miljard euro. Dat is een groot kapitaal voor Nederland waar in toenemende mate gekeken wordt naar efficiënter inrichten van onderhoud, verduurzaming en hergebruik. IFD is een concrete oplossing in het geval dat gehele of gedeeltelijke vervanging van kunstwerken nodig blijkt te zijn. Daarnaast moeten de vernieuwde bruggen ook toekomst bestendig zijn. Hier biedt IFD ook concrete handvatten voor!

Als laatste zijn we ervan overtuigd dat IFD, naast de innovaties die het stimuleert, op het gebied van industrialisering en circulair bouwen ook een nieuwe aanpak in de sector mogelijk maakt zodat we efficiënter en duurzamer kunnen werken.

Wie werken er samen?

IFD in de GWW wordt ondersteund door een groot netwerk van partners. De NTA8085:2021 is ontwikkeld door:

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, Universiteit Twente, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Rijkswaterstaat, Ipv Delft, Sweco, Witteveen + Bos, Antea Groep, Arcadis Nederland, Aveco de Bont, IV-Infra, Movares, Royal HaskoningDHV, Westenberg, VolkerWessels, VolkerRail, Romein Beton, Haitsma Beton, FiberCore Europe, FOCUS-C, Mercon, Max Bögl, Maurer Söhne Holland, Janson Bridging, HSM Steelstructures, Van Nistelrooij Project Management, Ter Kuile Advies, OnderhoudNL.

Vragen over dit project?

Alexander Bletsis

Provincie Noord-Holland

Adviseur innovatie

Alexander Bletsis

IFD in de GWW