Terugkijken en tips webinars Milieukostenindicator (MKI) en DuboCalc

Borg duurzaamheid in je aanbestedingen Openbare Ruimte en GWW

Over de MKI DuboCalc roadshow

Hoe kunnen wij als ambtenaren, projectmanagers, inkopers, de markt uitdagen om onze GWW- en Openbare Ruimte projecten zoveel mogelijk te verduurzamen?

Tussen juni en november 2021 organiseerden wij samen met de twaalf provincies en Duurzaam GWW een reeks regionale webinars, waarin we uitleg gaven over twee belangrijke onderdelen van duurzaam inkopen: MKI (MilieukostenIndicator) en DuboCalc. Op deze pagina vind je de video van het webinar DuboCalc, sheets uit de webinars, voorbeelddocumenten uit de Buyer Group verhardingen en een aantal tips.

Tip: in maart 2023 zijn er drie korte DuboCalc tutorials uitgekomen over wegopbouw, fietspad en andere objecten in de Nationale Milieudatabase. 

Ga naar de DuboCalc Tutorials

Sprekers

Martijn Weening
Martijn Weening
Provincie Noord-Holland
Sustainability consultant
Bas Mentink
Bas Mentink
Dura Vermeer
Projectmanager Duurzaamheid

Webinar DuboCalc terugkijken (1,5 uur)

Webinaropname stopt bij start vragenronde

Hulp bij toepassen MKI in aanbestedingen

Onderstaande documenten van de Buyer Group verhardingen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Deze Buyer Group heeft niet alleen een gemeenschappelijke visie geformuleerd voor het inkopen van duurzaam asfalt, maar ook voorbeeldteksten aangeleverd voor aanbestedingen.

Bouwcirculair

BouwCirculair ondersteunt haar leden bij het circulair contracteren en aanbesteden van projecten en beantwoordt graag jouw vragen over het gebruik van de bestekteksten met eisen voor circulariteit en MKI / LCA op Moederbestek.nl. Ook niet-leden kunnen voor twee uur gratis gebruik maken van deze service.

Voor meer informatie kijk op de website www.bouwcirculair.nl of neem contact op met:

Daaf de Kok
Daaf de Kok
BouwCirculair
Ketenregisseur
Martin Damman
Martin Damman
BouwCirculair
Ketenregisseur

Samenwerkingspartners