Regionale webinarreeks MilieuKostenIndicator (MKI) en DuboCalc (voor overheden)

Waarborg duurzaamheid in je aanbesteding

Introductie

Werk jij aan de Openbare Ruimte of de grond- weg- en waterbouw (GWW)? En zoek je naar de manier om duurzaamheid te waarborgen in je aanbestedingen? Steeds meer wordt duidelijk hoe wij de markt kunnen uitdagen om zo onze projecten te verduurzamen. Inkoop en projectmanagement zijn hierin cruciaal. Tegelijkertijd is er op dit vlak altijd ruimte voor verbetering, met name op het gebied van kennis rondom de aanbestedingsinstrumenten.

Samen met de twaalf provincies en Duurzaam GWW organiseren we een reeks regionale online bijeenkomsten voor ambtenaren, waarin we uitleg geven over twee belangrijke onderdelen van duurzaam inkopen:

Schrijf je in

Onderaan deze pagina en in het inschrijfformulier zie je wanneer de training in jouw regio plaatsvindt!

Met de instrumenten MilieuKostenIndicator (MKI) en de berekeningssoftware DuboCalc maak je de milieu impact van je project inzichtelijk. Het geeft inzicht in de processen die de grootste bijdrage leveren aan de milieuemissies. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om aanbieders objectief met elkaar te vergelijken.

MilieuKostenIndicator (MKI)

MKI is een in euro’s uitgedrukte uitkomst van een levenscyclusanalyse (LCA); een analyse van de milieueffecten van een levering, werk of contract over verschillende levensfases. MKI geeft uitdrukking aan de verwachte maatschappelijke kosten om deze milieueffecten ongedaan te maken. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Bij dit webinar MKI leer je waarom er met deze eenheid gerekend wordt, wat deze zegt over je product of project en waar je de MKI-waarde zoal voor kan gebruiken.

DuboCalc

DuboCalc is een softwaretool waarmee je snel en eenvoudig de milieukosten van ontwerpvarianten van GWW-werken berekent. DuboCalc wordt gebruikt door opdrachtgevers en (potentiële) opdrachtnemers voor het onderzoeken van varianten en het schrijven en beoordelen van (EMVI) aanbestedingen van GWW-werken. In deze training leer je de belangrijkste aspecten van het gebruik van het programma en de praktische en procesmatig toepassing ervan in aanbestedingen.

Opzet van de trainingen

De online webinars vinden plaats via Teams, zijn kosteloos en duren elk ongeveer 2 uur. Het is de bedoeling om ook onderling kennis met elkaar te delen. Dus praktijkvragen, voorbeeldcasussen en ideeën voor verbetering zijn tijdens het webinar van harte welkom.

Samenwerkingspartners

Duurzaam GWW
Provincie Noord-Holland
Platform WOW
Kennisplatform CROW
Duurzaamheid
Terugkijken en tips webinars Milieukostenindicator (MKI) en DuboCalc