Terugblik verdiepingssessie Internationaal perspectief en beslisboom voor natuurvriendelijke oevers

Over deze sessie

In deze sessie ging Jos Wieggers van Rijkswaterstaat verder in op de beslisboom vanuit de PIANC werkgroep die je vanaf eind 2021 kunt gebruiken als hulpmiddel om te kiezen welk type oever je het beste kunt toepassen in welke situatie. De internationale inbreng in deze werkgroep is een verrijking omdat er veel ervaring is in andere landen, zoals in Duitsland, met natuurvriendelijke oevers. Bij de wegingtools als type waterweg en ondergrond, stabiliteit, kosten aanleg, verschillende aanleg componenten en gewenste doelstellingen (technisch, economisch en ecologisch) is uitvoerig besproken. Vanuit Jos is aan de deelnemers een oproep gedaan vanuit Nederlands perspectief met casestudies te komen die als voorbeeld van verschillende scenario’s kunnen dienen en proefstudies om het beslismodel te toetsen. Uiteindelijk is er een mooie link gelegd tussen de werkgroep van Jos en CROW die de update handboek natuurvriendelijke oevers heeft opgepakt.

Deze sessie is niet terug te zien. Je kunt Jos wel persoonlijk benaderen via onderstaande contactgegevens. Ook is zijn presentatie hieronder te downloaden. 

Spreker

Jos Wieggers
Jos Wieggers
Rijkswaterstaat
Programma's Projecten en Onderhoud

Samenwerkingspartners

Rijkswaterstaat
Platform WOW
Duurzaamheid
Terugkijken: Verkennende bijeenkomst De oever van de toekomst
Duurzame oevers
Terugblik verdiepingssessie onderzoek kansen en opbrengsten duurzame oevers
Duurzame oevers
Terugblik verdiepingssessie natuurvriendelijke oevers op schaal aanleggen in de praktijk