Weersextremen en de watersector

Introductie

Tussen 21 mei en 10 december 2021 organiseren we samen met Stichting RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR een reeks interactieve sessies over weersextremen.

Klimaatextremen

Klimaatverandering, het is bijna dagelijks in het nieuws. Om de effecten en consequenties van klimaatverandering te zien hoeven we helemaal niet meer ver buiten onze landsgrenzen te kijken. In Nederland is de gemiddelde temperatuur de afgelopen eeuw ongeveer 1,5 graden Celsius gestegen en steeds vaker hebben we te maken met weersextremen. Toenemende neerslag in de winter en langere periodes van warmte en droogte in de zomer. En als het dan regent, is dit steeds vaker in piekbuien. Dit heeft gevolgen voor de watersector. Het watersysteem moet zo ingericht worden dat we onder steeds extremere omstandigheden kunnen voldoen aan de verwachtingen vanuit landbouw, natuur en industrie. En niet te vergeten bewoners van stad, platteland, aan de kust of juist op de hoger gelegen zandgronden.

7 webinars

In een serie van 7 webinars gaan we samen op reis: van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw. Hierin komen zaken als belangenafweging en hoe je als waterbeheerder nu keuzes maakt aan bod.

Weer- en klimaatscenario's - 21 mei, 9.00 - 10.00 uur

Terugkijken

Klimaatadaptatie in stad en dorp - 11 juni, 9.00 - 10.00 uur

Terugkijken

Droogte: effecten en adaptatie - hogere zandgronden - 9 juli, 9.00 - 10.00 uur

Terugkijken

Verzilting: effecten en adaptatie - kust en riviermondingen - 10 september, 9.00 - 10.00 uur

Meer info en aanmelden

Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers - 15 oktober, 9.00 - 10.00 uur

Meer info en aanmelden

Greenfield: slimme nieuwbouw - 12 november, 9.00 - 10.00 uur

Meer info en aanmelden

Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes? - 10 december, 9.00 - 10.00 uur

Meer info en aanmelden

Organisatoren

KWR Watercycle research institute
KNW Waternetwerk
STOWA
RIONED
Platform WOW
Weersextremen en de watersector
Webinar Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers
Weersextremen en de watersector
Webinar Greenfield: slimme nieuwbouw
Weersextremen en de watersector
Webinar Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Weer- en klimaatscenario's
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Droogte: effecten en adaptatie – hogere zandgronden
Weersextremen en de watersector
Terugblik webinar Verzilting: effecten en adaptatie