Terugblik webinar Verzilting: effecten en adaptatie

Introductie

Zoet water is schaars op onze aardbol, terwijl we het hard nodig hebben voor de drinkwatervoorziening en landbouw. Door klimaatverandering, droogte en mismanagement wordt verzilting een steeds groter probleem. Op vrijdag 10 september gingen we hier in het vierde webinar in de reeks 'Weersextremen en de watersector' op in.

Gualbert Oude Essink (Deltares en Universiteit Utrecht) vertelde hoe verzilting werkt, welke problemen het oplevert en welke mogelijke oplossingen er zijn. Willemijn Bouland-Oosterwijk (Dunea) legde uit wat verzilting betekent voor het drinkwaterbedrijf en welke strategieën zij in de praktijk hanteren om hiermee om te gaan.

Vanuit de ruim 200 deelnemers kwamen er veel vragen binnen over onder andere alternatieve bronnen (kom dus ook naar het webinar Alternatieve bronnen op 15 oktober), nieuwe waterzuiveringstechnieken, de link met de energietransitie en wetgeving met betrekking tot de ondergrond. De vragen die tijdens het webinar niet meer behandeld konden worden, hebben Willemijn en Gualbert na het webinar schriftelijk beantwoord

Sprekers

Willemijn Bouland-Oosterwijk
Willemijn Bouland-Oosterwijk
Drinkwaterbedrijf Dunea
Manager strategie
Gualbert Oude Essink
Gualbert Oude Essink
Deltares en de Universiteit van Utrecht
Senior hydrogeolist

Bekijk de video

Samenwerkingspartners

KNW Waternetwerk
RIONED
STOWA
KWR Watercycle research institute
Platform WOW
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Weer- en klimaatscenario's
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Droogte: effecten en adaptatie – hogere zandgronden
Weersextremen en de watersector
Terugkijken webinar alternatieve bronnen voor zoet water
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar slimme nieuwbouw, de veranderende rol van water
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?