Terugkijken: webinar Droogte: effecten en adaptatie – hogere zandgronden

Introductie

Op vrijdag 9 juli vond het webinar 'Droogte en verdroging: herkomst, gevolgen en mogelijke aanpak voor de hoge zandgronden' plaats. Bas Worm van Waterschap Vechtstromen en Michelle Talsma van STOWA behandelden de verschillende aspecten van de problematiek rondom droogte, de ervaringen met het aanpakken hiervan en de onderzoeken die er naar het fenomeen lopen.

Sprekers

Bas Worm
Bas Worm
Waterschap Vechtstromen
Strategisch Adviseur Watersysteem
Michelle Talsma
Michelle Talsma
STOWA
Research manager

Samenwerkingspartners

STOWA
KNW Waternetwerk
KWR Watercycle research institute
RIONED
Platform WOW

Kijk het webinar terug (1 uur)

Mooie combi van overzicht (STOWA) en praktijk (Vechtstromen)

Deelnemer aan het webinar
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Weer- en klimaatscenario's
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp
Weersextremen en de watersector
Terugblik webinar Verzilting: effecten en adaptatie
Weersextremen en de watersector
Terugkijken webinar alternatieve bronnen voor zoet water
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar slimme nieuwbouw, de veranderende rol van water
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?