De maand van IFD in GWW

Introductie

Samen met de organisatie IFD in de GWW organiseren we ‘De maand van IFD in GWW’. Wil je graag weten wat industrieel, flexibel en demontabel (IFD) bouwen kan betekenen voor jouw werk?

Schrijf je dan nu in!

Onderwerpen

  • 8 april, 9.00 - 10.15: Ontwerpen en bouwen met IFD 
  • 15 april, 9.00 - 10.15: Aanbesteden en beheren met IFD 
  • 22 april, 15.00 - 17.00 + online netwerkborrel: Klaar voor de toekomst

Opbouw sessies

De 2 webinars op 8 en 15 april zijn een opmaat naar het grotere symposium op 22 april. Tijdens deze laatste sessie kijken we terug op de webinars, komen onbeantwoorde vragen aan bod en kijken we over all hoe IFD bijdraagt aan een circulaire economie in 2050.

Over IFD

IFD bouwen is een prachtige kans om vernieuwing en circulariteit in de bouwsector te stimuleren. Het is een schakel in de circulaire bouweconomie. Hiermee kun je:

  • de levensduur van bouw- en kunstwerken verlengen;
  • het gebruikt van primaire grondstoffen verminderen; 
  • meer hergebruiken;
  • een besparing tot 15% op de bouw- en onderhoudskosten van bruggen behalen;
  • bouwtijd en verkeershinder sterk beperken;
  • CO2-emissies flink verlagen.

Kijk de video

V&R-opgave
De maand van IFD in GWW: ontwerpen en bouwen met IFD
V&R-opgave
De maand van IFD in GWW: aanbesteden en beheren met IFD
V&R-opgave
De maand van IFD in GWW: klaar voor de toekomst