WOW-prijs voor beste samenwerking

Jouw samenwerking verdient een prijs

Als beheerders van de wegen, vaarwegen en het water zouden we zonder samenwerking niet ver komen. Daarom reiken we elke twee jaar de WOW-samenwerkingsprijs uit. De prijs dient als een eervol podium voor de mooiste projecten en levert de winnaars een mooi geldbedrag op om de samenwerking nóg een stap verder te brengen. Mooie en inspirerende samenwerkingsprojecten in de weg- en waterbouw, die door hun wil en durf inhoudelijke vernieuwing mogelijk maken, komen voor de prijs in aanmerking.

Jury WOW-prijs 2021

Dit multidisciplinaire team van professionals in de weg- en waterbouw beoordeelt wie in 2021 de Juryprijs van 10.000 euro wint. 

Michelle Talsma
Michelle Talsma
STOWA
Research manager
Anita Baas
Anita Baas
Technische Universiteit Delft
Programmadirecteur Bouw en Infra

Selectiecriteria

De WOW-prijs gaat naar die projecten die verder gaan dan een gewone samenwerking. Zo zijn er bij voorkeur meerdere (semi-) overheidspartijen bij het initiatief betrokken, is het effect van de samenwerking concreet en zichtbaar, speelt innovatie en duurzaamheid een rol en is het een inspirerend voorbeeld voor anderen.

Het lijkt zo makkelijk...

Op alle fronten in de samenleving is samenwerking onontbeerlijk, ook in het beheer van de weg, de vaarweg en het (afval)water. Willen we onze enorme maatschappelijke opgaven op het gebied van onder andere mobiliteit, duurzaamheid en digitalisering optimaal uitvoeren, dan moeten we samenwerken. Zowel binnen onze eigen organisatie als daarbuiten. In de praktijk is dat echter niet altijd eenvoudig.

Samenwerking vereist wil en durf. Je moet bereid zijn om verder te kijken dan je eigen belang. Je moet vertrouwen op een ander. En je moet uitstijgen boven je eigen taakuitvoering. Niet altijd eenvoudig, maar zeker mogelijk!

Test

Winnaars en nominaties WOW-prijs 2019

IRP Durgerdam, winnaar juryprijs 2019
Prins Hendrikzanddijk Texel, winnaar publieksprijs 2019
Praktijkproef Amsterdam, genomineerde WOW-prijs 2019