Vacature: Word jij de netwerkleider van WOW in het nieuwe jaar?

In ons land kruisen water, wegen én vaarwegen elkaar continu. De beheerders ervan, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, drinkwater- en havenbedrijven, komen elkaar overal tegen én hebben vaak te maken met dezelfde vraagstukken en uitdagingen. Platform WOW maakt dat zij samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise. Het netwerk wordt continu uitgebreid en versterkt. En voor optimale samenwerking zijn de juiste condities nodig! Daarom is Platform WOW op zoek naar een fulltime netwerk-manager/community-manager. In deze functie geef jij sturing aan het inmiddels vijftien jaar bestaande platform met een netwerk en bereik van duizenden weg- en waterbeheerders. Lees snel verder voor meer informatie over deze mooie vacature. Klopt dit helemaal met jouw ambities in de GWW-sector? We zijn benieuwd naar jouw drive en skills! 

Bekijk de vacature

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

Kort samengevat heb je twee kerntaken. Allereerst de continue groei van het netwerk Platform WOW, dat momenteel bestaat uit duizenden slimme professionals binnen de weg- en waterbouw. Jij houdt dit netwerk in beweging door steeds weer op zoek te gaan naar de keyspelers. Zo onderzoek je welke partijen bij welk thema een rol spelen of zouden kunnen spelen. Denk aan de enorme vervangingsopgave van onze bruggen of circulair werken. Je gaat netwerkgesprekken aan en vindt de partijen die duidelijk de meerwaarde van samenwerken en dus van WOW snappen. Zo positioneer je het platform.

Daarnaast creëer je de ideale voedingsbodem voor ontmoeting en verbinding. Jouw doel? Zorgen dat WOW de springplank is voor concrete samenwerking. Je helpt betrokken professionals en organisaties bij het formuleren van de spelregels, bijvoorbeeld over de balans in wat iedereen komt halen en brengen. Ook adviseer je over hoe een concrete samenwerking, bijvoorbeeld rondom gezamenlijk inkopen georganiseerd kan worden. Daarnaast denk je mee over de juiste vorm van ontmoeten, van regionale kennisuitwisseling tussen drie waterschappen tot een landelijk event voor assetmanagers binnen de overheid. Steeds weer richt jij je op het faciliteren van de condities die nodig zijn om tot resultaat te komen.

Je organiseert van tijd tot tijd reflectie op de samenwerking en activiteiten. Dit doe je zowel met het landelijk bestuur als met de regionale besturen van WOW. Hoe waardeert men de resultaten en samenwerking? Wat leren we van de ervaringen tot nu toe? Met deze betrokken partners stem je periodiek de koers van WOW af. Samen met hen prioriteer je de vraagstukken en inhoudelijke thema’s binnen de meerjaren-programmering. Met hen als gremium, maar ook met elk bestuurslid individueel borg je de koersvastheid van WOW op de specifieke thema's.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Sturing geven aan een heldere netwerkstructuur waar iedereen de toegevoegde waarde ervan inziet; daarvan krijg jij energie. Je bouwt hierbij verder op de outline die al staat. Hierbij werk je nauw samen met je tien collega’s van het programmabureau achter WOW. Zij hebben allemaal een mooie staat van dienst en zijn vaak al langere tijd actief binnen Platform WOW. Samen met hen en het WOW-bestuur werk jij aan een optimaal netwerk. Dat je daarbij soms twee stappen vooruit zet en weer eentje terug, is voor jou geen probleem. Pionieren richting een mooi gezamenlijk resultaat; dat is jouw motto.

Wat wij aan jou waarderen

Een verbinder pur sang; dat ben jij. Met je goede voelsprieten in de wereld van de weg- en waterbouw vind je steeds weer de juiste mensen. Afwijken van de gebaande paden? Met een innovatief idee komen om het Platform nog beter te positioneren? Jij doet én durft het. Want je bent doortastend, durft keuzes te maken en te prioriteren. Binnen het WOW-netwerk en aan de bestuurstafel voel je goed de onderliggende krachtenvelden en gevoeligheden aan. Je strijkt plooien glad, vindt de gedeelde belangen en krijgt de handen op elkaar voor toekomstbestendige plannen. Je bent mens- en taakgericht, en je creëert ruimte terwijl je tegelijkertijd grenzen aangeeft. Bovendien werk je kostenbewust en transparant. Je bent ten slotte budgetverantwoordelijke en gaat over het binnen brengen en doelgericht besteden van geld van alle partners.

Over Platform WOW 

In ons land werken meerdere partijen aan onze water-, weg- en vaarwegen. Denk aan provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, en haven- en drinkwaterbedrijven. Steeds vaker krijgen deze partijen te maken met vraagstukken die het deel van de infrastructuur waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn overstijgen. Denk aan vraagstukken rondom duurzaamheid, digitalisering, vervanging en renovatie. Zij kunnen deze uitdagingen alleen oplossen door samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise.

Platform WOW brengt beheerders van de weg, vaarweg en het water samen. We faciliteren kennisdeling, zorgen dat we van elkaars praktijkvoorbeelden en ervaringen kunnen leren en laten mensen elkaar inspireren. Het uitgangspunt bij al onze activiteiten is dat we mensen samenbrengen. We zijn een netwerk van en voor overheden, van werkvloer tot bestuur. Centraal bij al onze activiteiten staat het creëren van impact. We brengen het gesprek tussen beheerders op gang, zodat een opgave meer gezamenlijk kan worden opgepakt. We kijken welke drempels we kunnen wegnemen om ook daadwerkelijk samen aan de slag te gaan.

Het programmabureau achter WOW, waarvan jij ook deel uitmaakt, telt op dit moment tien collega’s die fulltime of parttime zorgen voor de dagelijkse aansturing en facilitering van alle activiteiten. Samen vormen we de ogen en oren in de (regionale) netwerken en verzorgen we communicatie en eventmanagement. We zijn een hecht team dat ongekend veel ervaring en kennis aan boord heeft.

Meer weten?

Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Wil je eerst meer weten over Platform WOW of de functie, dan kun je contact opnemen met Jetske Eefting. Op 4 februari vinden de selectiegesprekken (online) plaats.

Ben je werkzaam bij een van de partners van Platform WOW (Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, drinkwater- en havenbedrijven), dan behoud je huidige arbeidsovereenkomst. Waarbij je wordt uitgeleend middels een nader te bepalen overeenkomst tijdelijke inzet.

 

Jetske Eefting

Platform WOW

Programmasecretaris

Jetske Eefting