Automobilisten ook in 2019 zeer tevreden over de Nederlandse wegen

Automobilisten zijn zeer tevreden over de Nederlandse wegen. Dat blijkt uit het wegbelevingsonderzoek dat Platform WOW in september 2019 uitvoerde onder bijna 10.000 Nederlandse automobilisten. De weggebruikers zijn tevreden over zowel Rijkswaterstaat als de provincies en de gemeenten als wegbeheerder en deze tevredenheid is sinds het begin van de metingen in 2013 voor alle drie typen beheerders fors toegenomen.

Sterke punten van onze wegen

De belangrijkste sterke punten van de Nederlandse wegen zijn volgens weggebruikers de kwaliteit van de (inrichting van de) weg en onderhoud van de wegen. Dit komt bij alle drie de type beheerders terug. Voor Rijkswaterstaat zijn onderhoud en kwaliteit en inrichting van de wegen pluspunten. Voor de provincie is de staat van het wegdek een pluspunt, en voor de gemeente het rijcomfort. Kwaliteit en onderhoud van de wegen zijn voor weggebruikers aspecten die de wegbeleving positief beïnvloeden.

Verbeterpunten van onze wegen

Er zijn ook verbeterpunten waaraan wegbeheerders kunnen werken. De belangrijkste kansen voor verbetering liggen bij alle wegbeheerders in de doorstroming en uitvoering van wegwerkzaamheden. Voor zowel de provincie als de gemeente is daarnaast verkeersveiligheid een aandachtspunt. Voor de gemeente is doorstroming bij werkzaamheden een aspect dat prioriteit heeft en bij de provincies is verkeersinformatie nog een verbeterpunt.

Regionale verschillen

Er is geen wegbeheerder die als slecht wordt beoordeeld, maar er zijn wel regionale verschillen tussen de beheerders. Weggebruikers van de provinciale wegen zijn het meest tevreden over Fryslân en Drenthe als wegbeheerders. Weggebruikers zijn minder dan gemiddeld tevreden over de provincie Zeeland als wegbeheerder van de provinciale wegen, hoewel deze provincie wel het beste scoort op het gebied van rijcomfort en uitwijkmogelijkheden bij pech. De gemeente Zwolle komt als beste wegbeheerder van de gemeentelijke wegen naar voren, terwijl de gemeenten Enschede, Den Haag en Amsterdam minder dan gemiddeld scoren. De Rijkswaterstaat regio’s Noord-Nederland en Zee en Delta scoren gemiddeld het best. De regio West-Nederland Zuid scoort gemiddeld het laagst met als belangrijkste aandachtspunt de ontevredenheid over de doorstroming.

Over het wegbelevingsonderzoek

Het doel van het tweejaarlijkse wegbelevingsonderzoek is om de wensen en meningen van de weggebruiker als wegbeherende organisaties gezamenlijk te monitoren. Naar aanleiding hiervan kijken de beheerders welke acties zij kunnen oppakken om de tevredenheid nog verder te verhogen. Het in kaart brengen van regionale accenten is hierbij erg nuttig, zodat wegbeheerders van elkaar kunnen leren. Daarnaast kunnen zij verbeterpunten als regio, dus over de grenzen van hun organisatie heen, oppakken.

Meer informatie: