Open college Samenwerkingsagenda Smart Mobility (LVMB)

Introductie

Hoe kunnen wij met meer dan 400 wegbeherende overheden, die met een eigen autonomie aan mobiliteit werken, de belangrijke mobiliteitsthema's een stap verder brengen? Op vrijdag 8 juli geeft Robert Kok als programmacoördinator Smart Mobility van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad hier een *online* open college over. 

Aan de hand van het huis van Thorbecke en de Samenwerkingsagenda van het LVMB gaat hij in op de belangrijke thema's die spelen, denk aan de grote bouwopgave en klimaat, en hoe en waarom we als overheden hierop kunnen samenwerken. Duidelijk is dat we het niet meer in ons eentje kunnen, maar hoe zorg je als mobiliteitsadviseur dat je je bestuurder hier ook van overtuigt?

Het college is een update op het open college van 17 april 2020, dat je hier kunt terugkijken. Robert vertelt over de verschuiving van urgentie en gaat vooral veel in gesprek met de aanwezige deelnemers. Het college wordt niet opgenomen, dus zorg dat je erbij bent!

Praktische informatie

Evenementdatum
8 juli 2022
Tijd
13:00 - 16:00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
wegbeheerders en iedereen die stappen zet of aan het zetten is met Smart Mobility

Spreker

Robert Kok

Rijkswaterstaat en Landelijk Verkeersmanagement beraad (LVMB)

Programmacoördinator

Programma

Robert Kok werkt als programmacoördinator aan de realisatie van de samenwerkingsagenda Smart Mobility. Hij kijkt samen met wegbeheerders van het Rijk, provincies en gemeenten welke concrete stappen we samen kunnen zetten om deze innovaties te versnellen en hoe we daarbij de kennis van marktpartijen en kennisinstellingen zo goed mogelijk kunnen benutten.

Het LVMB heeft 7 thema's benoemd waar we als gezamenlijke wegbeheerders ontwikkelingen willen versnellen. Voorbeelden zijn het klaarmaken van onze infrastructuur voor de komst van slimme voertuigen, het werkend krijgen van de nieuwe generatie iVRI's, het leveren en slimmer gebruiken van Voertuig- en Verkeersmanagementdata, inzicht krijgen in de risico's van in-car informatie voor weggebruikers en de veranderende behoefte bij overheden op het gebied van human capital.

Het college vindt plaats in het kader van het opleidingsprogramma “Aan het werk met veilige, slimme en groen mobiliteit” dat we samen met de provincie Noord Holland organiseren.

Samenwerkingspartners