Lunchlezing Bruggen: Bouwen met vlas op de Floriade

Over deze lezing

Het gebruik van biocomposieten (natuurlijke vezels zoals vlas en hennep in combinatie met biopolymeren) is een interessant perspectief voor de bouw van circulaire bruggen. Op 1 juni behandelen we daarom een mooi voorbeeld van een dergelijke brug, namelijk de Smart Circular Bridge, een composietbrug met vlasvezel. Deze is opgebouwd op de Floriade. 

Bruggencampus Flevoland-Floriade

De Smart Circular Bridge is één van vier innovatieve bruggen op de Floriade Expo 2022. Joost Bergers, senior projectleider bij provincie Flevoland vertelt over de verschillende innovaties die gerealiseerd zijn en over hoe Bruggencampus Flevoland-Floriade wil bijdragen aan een circulaire toekomst.

Ontwerper / bouwer

Martijn Veltkamp doet namens FiberCore zijn verhaal over het ontwerp en de bouw van de brug. In dit proces destijds namen zij ook de leerervaringen van een soortgelijke brug bij de TU Eindhoven mee. ‘Gewone’ composietbruggen zijn inmiddels gemeengoed, maar hoe kijken zij nu aan tegen het bouwen van vlas? Binnen ditzelfde project komen er nog twee biocomposiet-bruggen, die qua kennis, ervaring en milieuprestatie voortbouwen op deze eerste brug op de Floriade.

Toezichthouder

Ook bouwinspectiebureau BouwQ is vertegenwoordigt op 1 juni. BouwQ heeft namens de gemeente Almere voor de omgevingsvergunning een inhoudelijke beoordeling uitgevoerd op de constructieve veiligheid van de Smart Circular Bridge.

Gezien de toepassing van dit innovatieve materiaal kon hierbij geen gebruik worden gemaakt van de bestaande materiaalnormen. Om de gelijkwaardigheid van het constructief veiligheidsniveau van de brug gedurende de levensduur aan te tonen, is daarom gebruik gemaakt van een alternatieve toetswijze waarvan een monitoringssysteem een onderdeel is. Hier vertelt Marcel Best meer over.  

Reeks lunchlezingen Bruggen 

In de reeks lunchlezingen over bruggen krijg je innovatieve inzichten en praktijkvoorbeelden uit eerste hand van professionals uit het netwerk aangereikt. Hierbij staat de inhoud centraal: wat en hoe? We maken een vertaalslag naar jouw werk: waar begin je en welke ingrediënten heb je hiervoor nodig? Georganiseerd door Platform Bruggen en Platform WOW.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
1 juni 2022
Tijd
12.30 - 13.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Beheerders van infrastructurele objecten
Contactpersoon WOW
Romana Oosterbeek
Eventmanager en communicatieadviseur

Sprekers

Joost Bergers

Provincie Flevoland

Senior Project Manager

Martijn Veltkamp

FiberCore Europe

Concept engineer FRP structures

Samenwerkingspartners