Aan de slag met circulariteit regio Flevoland en Noord-Holland (alleen voor overheden)

Over deze bijeenkomst

In de stoomcursus ‘Aan de slag met circulariteit’ op donderdag 9 december van 13.00 - 15.00 uur buigen we ons, samen met BouwCirculair en collega’s uit de provincies Flevoland en Noord-Holland, over de implementatie van duurzaamheid en circulariteit. Want: kansen om met beton, asfalt en andere onderdelen de infrastructuur en de openbare ruimte veel duurzamer te maken zijn er volop. Zonder veel tijd of expertise kun je al flinke stappen zetten op het gebied van circulariteit. En dat nog wel binnen de bestaande regelgeving, zonder meerprijs en kwaliteitsverlies. 

Namens de provincie Noord-Holland opent Martijn Weening, duurzaamheidsadviseur de bijeenkomst.
BouwCirculair neemt je vervolgens mee in het instrumentarium die je als klein- en middelgrote gemeente laagdrempelig in kunt zetten om circulariteit voor de infrastructuur in de praktijk te brengen. Aan de hand van een casus wissel je kennis en ervaringen uit met collega’s van andere gemeenten in de regio en leren we van elkaar wat wel en niet werkt. 

Ben je ambtelijk professional bij een kleine of middelgrote gemeente en heb je nog geen of weinig ervaring met duurzaamheid? En ben je betrokken bij inkoop, de grond- weg en waterbouw, nieuwbouw, de inrichting van de Openbare Ruimte of duurzaamheid? Dan nodigen we je van harte uit om aan te sluiten op 9 december. En deel deze uitnodiging met collega’s binnen jouw of andere gemeenten. 

Als je al wel actief met duurzaamheid bezig bent, dan past een vervolgbijeenkomst waarschijnlijk beter bij je, waarbij dieper ingegaan wordt op bijvoorbeeld materiaalgebruik of milieukostenindicator of emissieloos bouwen.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
9 december 2021
Tijd
13.00 - 15.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Collega's bij gemeenten en andere overheden uit de provincie Flevoland en Noord-Holland die werken aan de Openbare Ruimte en/of GWW
Contactpersoon WOW
Willem de Kock
Projectleider Kennisdeling en Samenwerking

Programma

  • Opening door Platform WOW en Provincie Noord-Holland
  • Toelichting van de instrumentarium per fasen door BouwCirculair
  • Break-out sessies over casuïstiek uit de praktijk 
  • Terugkoppeling over de eerste stappen die gezet kunnen worden en inventariseren van de verdiepingsbehoefte 

Experts

Daaf de Kok

BouwCirculair

Ketenregisseur

Martijn Weening

Provincie Noord-Holland

Sustainability consultant

Samenwerkingspartners