Projectoverstijgend en langjarig samenwerken - Waterschapsbedrijf Limburg

WOW-prijs genomineerde 2023

Projectoverstijgend en langjarig samenwerken van het Waterschapsbedrijf Limburg is genomineerd voor de WOW-prijs 2023. Ben je benieuwd waarom dit project zo bijzonder is en waarom zij geselecteerd zijn voor meest buitengewone samenwerking? Bekijk dan het beeldverslag.

Waar werken jullie samen aan?

We werken met vaste partners aan een langjarige samenwerking waarin ruimte is om te investeren en te innoveren. Met andere woorden: van projectmatig- naar programmatisch samenwerken. Dit doen we omdat we als Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) een nieuw bouwconcept hebben ontwikkeld waarbij rioolwaterzuiveringen niet meer ondergronds maar bovengronds worden gebouwd. Dit heet “Verdygo” en gaat uit van modulaire bouw en standaardisatie. De nieuwe rioolwaterzuiveringen worden met modules geconfigureerd, er worden alleen nog projectspecifieke zaken ontworpen. Met een marktontmoeting, 2 marktconsultaties en informatie uit de markt hebben we een inkoopstrategie opgesteld en vervolgens een EU-aanbesteding ingericht. Dit heeft geleid tot een 8-jarige samenwerking met de intentie om alle infra-gerelateerde projecten binnen één raamovereenkomst in 3 percelen uit te laten voeren door 10 aannemers en aan haar verbonden partners. We kennen in gezamenlijkheid per discipline projecten toe aan de aannemers op basis van toegevoegde waarde.

Waar staan jullie met elkaar?

Door de reeds opgedane ervaringen wordt op alle niveaus - van medewerkers tot directie - in openheid samengewerkt. Daarbij zijn we gezamenlijk op zoek om de effectiviteit en efficiënte van de samenwerking te verbeteren door opleiden “on the job” en kennisdeling. Ook thema's als veiligheid, innovatie en duurzaamheid worden gezamenlijk doorontwikkeld. Om de effecten van de samenwerkingsaanpak goed in beeld te krijgen, zijn we samen met de Universiteit van Twente aan de slag gegaan om de effecten wetenschappelijk te toetsen. Aanvullend zijn ook de Vrije Universiteit van Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, ProRail, Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta betrokken bij het onderzoek naar programmatisch samenwerken.

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

Projectoverstijgend en langjarig samenwerken zorgt bovenal voor veel werkplezier, zowel bij ons als bij onze partners. We krijgen regelmatig van aannemers te horen dat alleen op deze wijze de uitdaging van de markt is aan te gaan. Ook onze eigen collega’s willen niet terug naar de ‘traditionele’ wijze van samenwerken. We kunnen nu meerjarig projectoverstijgend samenwerken met een beperkt aantal partijen per discipline (programmatische aanpak). We creëren maximale maatschappelijke waarde door projectoverstijgend te leren, professionaliseren en kennis samen te brengen voor het structureel creëren van oplossingsruimte. Hierin stellen we de mens centraal. Op basis van kansen (vertrouwen) investeren we in kennisopbouw en bekwaamheid. We leggen hierbij de nadruk op contact (mensen en vakmanschap), samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit. Op deze manier werken we aan een gezonde bouwkolom waarin de beheersmaatregelen voor risico’s proportioneel worden verdeeld, er meer ruimte is voor ketensamenwerking en het realiseren en verbinden van opgaven met een eerlijk verdienmodel voor alle partijen in de keten. Naast de 'besmetting' met deze aanpak binnen de infrasector is er ook al interesse vanuit andere sectoren. Als kers op de taart zorgt de nieuwe manier van samenwerken voor veel meer werkplezier bij alle betrokkenen (WOW!). Niemand wil terug naar de situatie van 'vroeger'!

Wie werken er samen?

  • Wetenschappelijk onderzoek: Universiteit Twente en Vrije Universiteit Amsterdam. Onderzoeksconsortium: Waterschap Drents-Overijsselse Delta, ProRail, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag
  • Perceel multidisciplinair: GMB services B.V., ADS Groep Water B.V., EQUANS Zuid-Nederland B.V., Samenwerking Samenwerking Croonwolter&dros en Rood Wit Blauw B.V. en Rood Wit Blauw B.V.
  • Perceel Gemalen: Combinatie aannemingsbedrijf Van der Ven B.V. en REMONDIS Smart Infra B.V., GW Leidingtechniek B.V., Modderkolk Projects & Maintenance B.V.
  • Perceel Leidingen: GW Leidingtechniek B.V., Heijmans Infra B.V., Van den Heuvel aannemingsbedrijf B.V.
  • Adviesbureau begeleiding aanbesteding: Pro10 B.V.

Animatiefilm “Anders aanbesteden, anders samenwerken”

Vragen over dit project?

Marc Stevens
Marc Stevens
Waterschapsbedrijf Limburg
Contractmanager
Stefan van der Linden
Stefan van der Linden
Waterschapsbedrijf Limburg
Coördinator Inkoop
Har Coenen
Har Coenen
Waterschapsbedrijf Limburg
Manager afdeling Projectmanagement