Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

WOW-prijs genomineerde 2023

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp is genomineerd voor de WOW-prijs 2023. Ben je benieuwd waarom dit project zo bijzonder is en waarom zij geselecteerd zijn voor meest buitengewone samenwerking? Bekijk dan het beeldverslag.

Waar werken jullie aan?

We werken aan een erfgoed inclusieve gebiedsopgave. Binnen dit project bouwt Waterschap Noorderzijlvest een nieuw gemaal (gemaal Hunsingo) en restaureert de Hunsingosluis. Daarnaast werkt het waterschap samen met de provincie Groningen aan de ombouw van deze sluis tot schutsluis. De provincie Groningen bouwt verder een fietsbrug over de Reitdiepsluis en legt een vrij liggend fietspad aan langs de N388. De gemeente Het Hogeland legt onder andere aanmeervoorzieningen aan in het Hunsingokanaal en Reitdiephaven. Ook herstelt de gemeente de Muralt dijkbekleding en onderzoekt of een fietspad aangelegd kan worden van Zoutkamp naar Electra langs het Reitdiep. Verder realiseert de gemeente een nieuwe brug in het bestaande fietspad van Zoutkamp naar Vierhuizen. Ook legt ze een loopbrug aan vanaf de Spuistraat richting het nieuwe gemaal Hunsingo en de sluis. Samen met de gemeente Het Hogeland wordt onder andere door het aanpassen van de dorpswebsite, het vastleggen van verhalen over de visserij, het opleiden van dorpsgidsen en het maken van informatie zuilen invulling gegeven aan promotie en marketing van Zoutkamp en omgeving.

Waar staan jullie met elkaar? 

Afgelopen maart heeft de Garnalenkoningin van Zoutkamp samen met de bestuurders van Waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland de eerste hap uit de dijk genomen en is de uitvoering van het werk gestart. Er is een begin gemaakt met de bouw van het nieuwe gemaal Hunsingo. Eind 2025 zijn alle werkzaamheden in het kader van de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp afgerond.

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

We hebben het dorp Zoutkamp voorop gesteld in plaats van ieders eigen opgave. Door onze samenwerking is er een maatschappelijke meerwaarde ontstaan voor Zoutkamp en omgeving. Het project is van puur een waterveiligheidsopgave een erfgoed inclusieve gebiedsopgave geworden die aansluit bij de verschillende doelstellingen van (financiële) partijen. Door vroegtijdig de samenwerking aan te gaan met provincie Groningen en gemeente Het Hogeland is het gelukt om 11 koppelprojecten toe te voegen.

Wie werken er samen?

Wij als Waterschap Noorderzijlvest werken samen met de Provincie Groningen, de gemeente Het Hogeland, de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp, het Nationaal Programma Groningen, de Commissie bodemdaling, het Waddenfonds en de Erfgoed Deal.

Vragen over dit project?

Mark Pietersen

Waterschap Noorderzijlvest

Projectmanager

Mark Pietersen