Spookfiles tegengaan met een app

Kijk het webinar Hoe organiseer je Smart Mobility in overheidsland terug

Datum: 17 april 2020

Experts: Robert Kok en Erik Wegh als gespreksleider.

Inhoud: op vrijdag 17 april gaf Robert Kok van het Landelijk Verkeersmanagementberaad en RWS dit webinar waarin de mogelijkheden en de voorwaarden voor samenwerking op het gebied van Smart Mobility bij overheden werden besproken. 

Het webinar vond plaats in het kader van het opleidingsprogramma Slimme en Groene mobiliteit dat we samen met de provincie Overijssel organiseren. 

Presentatie: Download hier de slides inclusief resultaten uit de Mentimeter. De genoemde rapporten met betrekking tot de onderzoeksvragen naar aanleiding van LVMB actie 1: Infrastructuur van de toekomst, kun je hier downloaden: 

Rapport Onderzoeksvraag 1: Aanpassen fysieke infra - structuur a.g.v. slimme auto’s

Rapport Onderzoeksvraag 2: Investeringstijdlijn voor verkeersmanagement assets

Openstaande Q&A's:

Onderstaande vraag kon niet tijdens het webinar worden beantwoord. Hieronder het antwoord van Serge van Dam van Rijkswaterstaat.

Vraag deelnemer: Nederland bereidt zich voor op de nieuwe generatie voertuigen. Deze voertuigen rijden echter wereldwijd rond. Hoe worden internationale standaarden afgesproken, bijvoorbeeld als het gaat om communicatietechnieken als 5G vs. Wifi-P? Er zijn wellicht meer zaken internationaal af te stemmen.

Antwoord Serge van Dam van Rijkswaterstaat: Voor internationale standaarden zijn zowel op Europees als wereldwijd niveau allerlei organisaties, die zowel internationaal beleid maken (en daarmee de basis leggen voor standaarden), als organisaties die eenmaal ontwikkelden standaarden beheren en ontwikkelen. Vanuit IenW (en uiteraard ook andere ministeries) zijn we nauw betrokken bij alle relevante processen en organisaties op dit gebied. Dit is een enorm groot en complex speelveld, maar enkele voorbeelden zijn de Radio Spectrum Committee (RSC), CEN en ETSI.