Young Professional Network

Young Professional Network

Het Young Professional Network van WOW is een netwerk voor alle Young Professionals (tot en met 36 jaar) die werken in een weg- vaarweg- of waterbeheer organisatie.

 • Het YPN biedt een ontmoetingsplek om andere jongeren in het eigen vakgebied te leren kennen en kennis ervaring uit te wisselen. 
 • Elk jaar organiseren we een aantal bijeenkomsten. De jaarlijkse topper is de Young Professional Challenge tijdens de Week van de WOW-factor. 
 • We geven advies aan de besturen van Platform WOW.

WOW Young Professional Network

Aanmelden bij YPN

We organiseren ongeveer 4 keer per jaar een bijeenkomst met Young Professionals. Blijf op de hoogte van wat we doen:

>> Meld je aan voor YPN- uitnodigingen

Komende evenementen YPN

Vragen of ideeën? YPN@platformwow.nl

Excursie YPN Rotterdam

Excursie naar opvanglocatie regenwater in Rotterdam

Young professionals kennisfestival 20 september 2019

"Punch tomorrow in the face!"

Op vrijdag 20 september vindt het Young Professionals kennisfestival plaats in Utrecht Westraven. Tijdens deze kennisdag staat de vervangings- en renovatieopgave van bruggen, sluizen, wegen, dijken en viaducten centraal. Een thema van nu èn van de toekomst, want wij (en vooral jij!) zijn hier de komende decennia nog wel mee bezig. Dus punch tomorrow in the face: diep de uitdagingen van de V&R-opgave verder uit en vorm hiermee je eigen toekomst. Aanmelden voor deze dag.

Enthousiaste Young Professionals gezocht!

Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij de organisatie van het YPN of heb je ideeën over bijeenkomsten? We zijn op zoek naar actieve en enthousiaste jonge professionals! Via de afspraken die de verschillende organisaties met elkaar hebben gemaakt rondom personele uitwisseling is het mogelijk dat je hier uren voor kunt krijgen, maar eenmalige inzet is ook welkom.

Mail naar ypn@platformwow.nl en we nemen contact met je op. 


Excursie naar project Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA)

Gevraagd en ongevraagd advies

Het WOW Young Professional Network geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de besturen Water en Weg van platform WOW. Hierbij komen onder andere de volgende thema's aan de orde:

 1. Hoe kunnen de WOW organisaties investeren in jong talent? Bekijk de voorstellen van YPN.
 2. Hoe kunnen we kennisoverdracht bevorderen tussen jongere en oudere medewerkers en tussen overheden?
 3. Hoe kunnen we de invloed van jongeren vergroten? Hoe kunnen jongeren overtuigen?
 4. Hoe worden de WOW organisaties een aantrekkelijke werkgever?
 5. Inhoudelijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld kunstwerken of aanbesteden.

De meeste organisaties in weg en waterbeheer zijn erg groot. Het is fijn om een klankbordgroep met gelijkgestemden te hebben. Daarnaast zijn onderwerpen die jongeren aanspreken vaak net iets anders, en zijn jongeren nog wat flexibeler. YPN speelt hier goed op in.

- Bon Bakermans, organisator Young Professional Challenge 2017

Young Professional Challenge - elk jaar tijdens de Week van de WOW-factor

De pitches van de Young Professional Challenge 2018

Impressiefilm Young Professional Challenge 2016

Young Professional Challenge 

Elk jaar organiseren we in de Week van de WOW factor de Young Professional Challenge. Samen met andere jonge vakgenoten verdiep je je aan de hand van workshops, sessies en excursies in een actueel thema. Aan het einde van de bijeenkomst pitch je samen met je groep de oplossing voor een relevant vraagstuk voor een vakkundige jury. De winnende groep ontvangt een mooi opleidingsbudget.

Ik ben zelf in allerlei jongerennetwerken actief. Enerzijds is het leuk om jonge mensen te ontmoeten en ervaringen over werk uit te wisselen. Anderzijds is dit ook het netwerk van de toekomst. En daar investeer ik graag in.

- Mandy van Kouwen, Young Professional Challenge 2016

Pitch Young Professional Challenge 2017

Winnende pitch Young Professional Challenge 2017

Het beste van de Challenge volgens eerdere deelnemers

 • "Nieuwe mensen leren kennen op speelse en creatieve manieren afgewisseld met serieuze momenten. Ook de variatie van elke dag een andere locatie sprak erg aan."
 • "De excursies en enthousiaste samenwerking."
 • "Het was fantastisch om te winnen, omdat het de kers was op een mooie week. Maar het allermooiste aan de challenge is de opbouwende lijn die er in zit. Langzaam bouwt de spanning en je eigen enthousiasme op tot het moment komt dat je voor het eerst moet presenteren voor de jury."
 • "Tempo, inhoudelijke sprekers, trainers, sfeer."
 • "Nieuwe kennis opdoen, knutselen, brainstormen en uiteindelijk een mooie pitch neerzetten."
 • "Vraagstelling = heel relevant. Elke dag stond in het teken van wat anders (bouwen; pitchen etc.)"
 • 'Het samenwerken in de groepen, de collegiale concurrentie waarbij iedereen elkaar beter wilde maken." 
 • "De pitch training vond ik heel erg nuttig, dat is iets waar je je hele leven nog wat aan hebt."
 • "Je komt erachter dat lang niet iedereen dezelfde manier van denken heeft en dat het daarom des te belangrijker is om jezelf goed en helder uit te drukken."
 • "Het hele concept van de Challenge is gaaf. Dat je met allemaal verschillende jonge mensen, waarvan je een groot deel niet kent, in een soort katalysator wordt gestopt en waar dan iets uit moet rollen. Wat dan dus ook lukt!"
 • "De challenge gaat over een actueel en relevant thema, waarin je in een kort tijdsbestek veel kunt bereiken door elkaars enthousiasme. Daarnaast krijg je goede handvaten van meer ervaren mensen tijdens excursies, trainingen en lezingen.'
 • "Het winnen van de Challenge heeft mijn zichtbaarheid vergroot en mijn imago een flinke boost gegeven."