Terugblik Veldbezoek Groningen

Gemeente Groningen laat het duurzame asfalt en de klimaatadaptieve Grote Markt zien

Op woensdag 20 maart organiseerden Gemeente Groningen en Platform WOW een kennismiddag op de Grote Markt in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst namen we ruim dertig collega's mee in het duurzame asfalt van Groningen en de totstandkoming van een klimaatadaptieve Grote Markt. 

Er was sprake van wateroverlast en hittestress op de Grote Markt. Gemeente Groningen stelde een Klimaataanpak 2020-2025 op om hier een oplossing voor te vinden. Het nieuwe ontwerp is gebaseerd op vijf doelen:

  1. Het centrale plein
  2. Ontmoetingsplek met verblijfskwaliteit
  3. Levendig plein
  4. Voetgangersplein
  5. Klimaat adaptief

Verder werd de groep bijgepraat over licht reflecterend asfalt: GemGro Reflection. Dit is een innovatief asfalt dat allemaal begon met een idee van Ronald Rosman, technisch specialist en trekker/mede-bedenker van het asfaltmengsel. Samen met zijn collega's en de aannemer KWS Infra maakte hij het idee succesvol. Energiebesparing is de grote winst want er hoeft minder licht op de weg te schijnen om hetzelfde effect te krijgen. Ook wordt het asfalt op lagere temperatuur bereikt.

Dit type asfalt wordt nu standaard toegepast in alle woonwijken van Groningen én wordt inmiddels overgenomen door andere gemeenten.

Sprekers

Ronald Rosman
Ronald Rosman
Gemeente Groningen
Technisch Specialist
Ronald Rooijakkers
Ronald Rooijakkers
Gemeente Groningen
Strategisch communicatieadviseur
Gert Dussel
Gert Dussel
Gemeente Groningen
Klaas Hoomans
Klaas Hoomans
Gemeente Groningen
Beleidsmedewerker Water en bodem (sturend)

Samenwerkingspartners