Terugblik Slotbijeenkomst De Beheerders van de toekomst

Introductie

We blikken terug op de bijeenkomst die Platform WOW, CROW Essit en Managing Public Space gezamenlijk organiseerden op woensdag 13 december: de slotbijeenkomst van de webinarreeks De Beheerders van de toekomst. Ook is de samenvatting van de vier webinars hieronder terug te kijken. 

Inspiratiesessie door Ference van Damme: Hoe dan? 

We begonnen de middag met een inspiratiesessie door Ferenc van Damme. Hij is als participatiestrateeg werkzaam voor Studio Vers Bestuur, een initiatief van de provincie Overijssel, om opnieuw, in een levende proeftuin samen met lerende partners (gemeenten, inwoners, coöperaties, besturen) 'de nieuwe spelregels van de samenleving' uit te vinden en te doorleven. Ference ging tijdens zijn lezing dieper in in op de ladder van eigenaarschap: We beheersen de onderste helft, met daarin autoritaire stijl, consultatie en participatie. Maar we moeten naar hogere treden op de ladder, dat vraagt andere competenties en rollen. Zijn advies: Maak bewoners mede-eigenaar van het beheer. De community weet het beter dan experts, dus maak gebruik van dit collectieve gezonde verstand en neem de tijd voor interactie. En neem bij alles wat je doet de volgende generatie als ijkpunt. Zijn presentatie is hieronder te downloaden.

Panelgesprek met Cora Zwam (Amersfoort), Hjalmar Boon (RWS) en Harry Michels (Provincie Noord-Holland)

Onder begeleiding van dagvoorzitter Ton Hesselmans werden de panelleden gevraagd antwoord te geven op vragen die de sprekers in de webinars hadden gesteld. Bijvoorbeeld: 'Hoe maken we de keten ‘strategisch-tactisch-operationeel’ sterker?' En: 'Hoe voorkomen we dat elke organisatie kostbare tijd verliest door zelf het wiel van tactisch beheer uit te vinden?' Hjalmar gaf onder andere het advies om meer mét elkaar te praten, in plaats van ná elkaar. Cora ervaart dat het niet mogelijk is om ALLES te doen: leg vanuit de inhoud keuzes op tafel. 

Harry: "Je hebt mensen nodig die drijfveren vertalen, bruggen slaan. Overheden hebben geen
vertalers. Die denken in functie- en taakomschrijvingen. De overheid denkt in processen, maar zo
denken de burgers niet. De uitdaging ligt in het samen slimmer renoveren en vervangen."

Er werd veel gepraat over de tactisch beheerder 'de vertaler', de 'verbinder'. Bij het uitwerken van het beleid moet je je afvragen wat deze ambities betekenen. Vroeger was er alleen operationeel beheer. Je hebt echter een verbinder en vertaler nodig, met lerend vermogen. Daar komt tactisch beheer om de hoek kijken. 

Next-Beheercafé

De deelnemers gingen vervolgens in het Next-Beheercafé met elkaar om tafel. Elk thema werd beschouwd vanuit de driedeling strategie, tactiek en operatie. De thema's waren: 

  • Organisatie: Hoe richten we de eigen organisatie in om als beheerder te kunnen werken
    binnen de indeling strategisch, tactisch en operationeel?
  • Rollen: Welke subrollen (pakket van taken en activiteiten ) zijn nodig om de rollen van strategisch, tactisch of operationeel beheerder in te vullen?
  • Competenties: Welke eigenschappen heb je nodig om je rol van strategisch, tactisch of operationeel beheerder in te vullen?
  • Line of sight: Hoe leg je, als beheerder, in je werk de verbinding met de rest van de organisatie en de bestuurders?
  • Wijze van werken: Welke hulpmiddelen (processen, informatie, etc) heb je nodig om je werk als strategisch, tactisch of operationeel beheerder te kunnen uitvoeren?

De deelnemers werden gevraagd om wensen voor de beheerders van de toekomst bij deze thema’s op een wenskaart te schrijven. Bekijk de wensen.

Vervolg

Het thema Beheerders van de toekomst blijft actueel. De drie organiserende partijen gaan verder met de wensen van de deelnemers om deze in hun activiteiten op te nemen.

Samenvatting webinars

Dagvoorzitter en sprekers

Ton Hesselmans

CROW

Senior programma manager

Ferenc van Damme

Studio Vers Bestuur, Provincie Overijssel

Participatiestrateeg bij Studio Vers Bestuur en schrijver van 'Hoe Dan'?

Harry Michels

Provincie Noord-Holland

Transitiemanager

Cora van Zwam

Gemeente Amersfoort

Senior adviseur Leefomgeving

Hjalmar Boon

Rijkswaterstaat

Topadviseur Asset Management

Samenwerkingspartners

Assetmanagement
Terugkijken: webinar Wie zijn de beheerders van de toekomst?
Assetmanagement
Terugkijken: Webinar Wie zijn de Strategisch beheerders van de toekomst?
Assetmanagement
Terugkijken: webinar Wie zijn de Operationeel beheerders van de toekomst?
Assetmanagement
Kijk terug: webinar Wie zijn de Tactisch beheerders van de toekomst?