Reeks De Beheerders van de toekomst

Introductie

Platform WOW, CROW Essit en Managing Public Space (MPS) slaan de handen ineen met een nieuwe webinarreeks en een fysieke slotbijeenkomst over de Beheerders van de toekomst. Inmiddels zijn we bijna aan het einde van de reeks gekomen. Je kunt de vier webinars hieronder terugkijken. Op woensdag 13 december organiseren we de slotbijeenkomst in Utrecht. Je kunt je aanmelden voor de wachtlijst via info@platformwow.nl.

De allesomvattende beheerder?

Beheerders van de toekomst. Tja, wat moet je daar nu onder verstaan? Je ziet regelmatig het woord ‘toekomst’ of ‘toekomstbestendig’ in teksten terugkomen, maar wat houdt dat nu precies in?

Het beheren van de openbare ruimte en infrastructuur is een uitdagend werkveld. Dé allesomvattende beheerder bestaat niet. Er zijn beheerders op operationeel, tactisch en strategisch niveau, die elkaar hard nodig hebben bij het (her)inrichten, beheren en onderhouden van de assets. De betrokken professionals werken door de gehele organisatie bij bijvoorbeeld een gemeente of provincie, dus elkaar vinden en samenwerken blijft belangrijk.

Hoe zorg je ervoor dat je goed bent voorbereid om de grote uitdagingen binnen het beheer van de openbare ruimte en infra op te pakken? Hoever kun je vooruitkijken en anticiperen op wat gaat komen, en wat voor impact heeft dit op de verschillende lagen binnen het werkveld? En hoe bepaal je of je succesvol bent en blijft?

Van strategisch tot operationeel

We hebben te maken met vele uitdagingen: grote vervangings- en renovatieopgaven, transities op het gebied van klimaat en energie, een beperkte fysieke ruimte en de beschikbaarheid van vakmensen. Voor beheerders een hele kluif. In deze webinars bespreken we hoe het werkveld zich gaat ontwikkelen om deze uitdagingen bij te blijven.

Tijdens de vier webinars pellen we elke laag af: strategisch, tactisch en operationeel. We geven een doorkijkje naar de toekomst: wat gaat er veranderen voor elk van deze organisatieniveaus? En welke ontwikkeling vraagt dat van de beheerders? Die ontwikkelingen staan natuurlijk niet op zichzelf: beheerders moeten hierin gezamenlijk, met andere afdelingen én met de belanghebbenden optrekken om het beste resultaat te halen. Hiervoor moeten de doelen en werkzaamheden op elkaar worden afgestemd. En dan ontbreekt het vaak aan een gedeeld beeld van wat beheer allemaal inhoudt of kan betekenen.

Praktijkvoorbeelden van het toekomstig werkveld

Hoe zouden we het werkveld kunnen kenmerken en wat zijn de vaardigheden en de kennis die beheerders van de toekomst nodig hebben? In deze reeks geven we, via onder andere praktijkvoorbeelden van het toekomstig werkveld, antwoord op deze vragen en schetsen we een gezamenlijk beeld van de beheerders van de toekomst. Aan het eind van elk webinar is er tijd ingeruimd voor vragen of discussie. Na deze webinarreeks ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in de komende jaren en kan je voorsorteren op het beheer van de toekomst, van strategisch tot operationeel.

Voor wie is deze reeks interessant?

De webinars zijn met name interessant voor beheerders, beleidsmakers en afdelingshoofden die actief zijn in de (keten)samenwerking van beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Verder valt te denken aan vakspecialisten, bestuurders, communicatiemedewerkers, etc. 

Assetmanagement
Terugkijken: webinar Wie zijn de beheerders van de toekomst?
Assetmanagement
Terugkijken: Webinar Wie zijn de Strategisch beheerders van de toekomst?
Assetmanagement
Terugkijken: webinar Wie zijn de Operationeel beheerders van de toekomst?
Assetmanagement
Kijk terug: webinar Wie zijn de Tactisch beheerders van de toekomst?
Assetmanagement
Terugblik Slotbijeenkomst De Beheerders van de toekomst

Samenwerkingspartners

Platform WOW
CROW Essit
Managing Public Space