Terugkijken: Praktijkcollege Fietsdata

Waarom is het verzamelen van fietsdata van belang? En welke ontwikkelingen zijn er de komende jaren op dit gebied? Op donderdagochtend 3 juni behandelden we deze vragen tijdens het praktijkcollege Fietsdata, dat we samen met de Smart Mobility Academy organiseren.

Scroll naar beneden om het college terug te kijken en om de sheets te downloaden.

Inhoud

  • Mirjam Borsboom (ministerie van I&W) vertelde over nationale en Europese ontwikkelingen en beleid. Je hoort waarom fietsdata belangrijk zijn en hoe je deze kunt gebruiken. Wil je je aanmelden voor de ronde tafels LDKO, die in haar presentatie worden genoemd? Neem contact op met NHooghof@brabant.nl.
  • Rick Lindeman (RWS) vertelde op welke manier het programma Tour de Force het gebruik van fietsdata stimuleert. Zo laat hij bijvoorbeeld het deelfietsdashboard zien, met de verschillende soorten fietsdata. Hierbij bleek dat de meeste deelnemers behoefte hebben aan puntdata (hoeveel fietsen komen er langs een bepaald punt?) en verplaatsingsdata (waar gaan ze naartoe?).
  • Els Rijnierse (NDW) vertelde welke fietsdata worden ingewonnen door NDW en welke services NDW kan bieden aan de wegbeheerders voor fietsteldata, VLOG data en Floating Bike Data. 
  • Joost de Kruijf (BUAS) legde aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uit hoe je data naar waardevolle beleidsinformatie vertaalt, waarbij hij uitlegde waarom we tegenwoordig fietsafstand meten in minuten, hoe we aantonen dat de fietser niet altijd de snelste route kiest en hoe fietsbereikbaarheid impact heeft op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad van morgen.

Sprekers

Mirjam Borsboom
Mirjam Borsboom
Ministerie van IenW
International cycling strategies and policies
Rick Lindeman
Rick Lindeman
Rijkswaterstaat
Project Manager Cycling
Els Rijnierse
Els Rijnierse
NDW
Projectmanager Innovatie
Joost de Kruijf
Joost de Kruijf
Breda University of Applied Sciences
Researcher & Lecturer Urban Development & Mobility

Over dit evenement

Nederland is het fietsland bij uitstek. Er wordt veel gefietst en de Nederlandse overheid wil het gebruik van de fiets verder stimuleren. Om met alle betrokken partijen dit doel te behalen is het Tour de Force programma opgericht. Dit is een inmiddels succesvolle samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. De doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Om het succes te kunnen meten is goede fietsdata nodig. 

Over de Smart Mobility Academy

Het werkveld van Smart Mobility is behoorlijk breed en er bestaat een grote behoefte aan professionals met de juiste kennis en vaardigheden op dit gebied. Zij kunnen terecht op één centrale plek om informatie te delen en te vinden: Dutch Mobility Innovations (DMI).

Sinds september 2020 is dit platform voor slimme mobiliteit uitgebreid met de Smart Mobility Academy. Hierop vind je een overzicht van alle cursussen, opleidingen en andere leervormen die er op het gebied van Smart Mobility te vinden zijn. Ga naar de Smart Mobility Academy.

Kijk het praktijkcollege terug (1,5 uur)

Organisatoren

Platform WOW
Smart Mobility Academy
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Verkeer slim sturen
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Ketensamenwerking
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Zelfrijdend vervoer
Smart Mobility
Terugkijken: praktijkcollege Data uit voertuigen
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Data voor structurele diensten
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Cybersecurity en privacy