Terugblik Bijeenkomst bedienen van bruggen; last van blinde vlekken?

Introductie

In het Muntgebouw in Utrecht heeft op 6 april heeft de themamiddag “Bediening van bruggen: oog voor blinde vlekken” plaatsgevonden. De opkomst was overweldigend. Met circa 150 mensen zijn er nieuwe inzichten gedeeld, vonden er discussies plaats en zijn er onderling nieuwe relaties gelegd.