Op weg naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur - roadshow

De aanleg en het onderhoud van onze infrastructuur leiden jaarlijks tot de uitstoot van 3 megaton CO₂. Een kwart daarvan komt voor rekening van het Rijk, driekwart voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. We kunnen samen dus flink verschil maken. Nu is het zaak dat we als publieke opdrachtgevers ook echt samen aan de slag gaan.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail ontwikkelden samen met gemeenten, provincies, waterschappen en de markt een aantal roadmaps, die de IenW-werkterreinen met de meeste impact aanpakken. Het Manifest Duurzaam GWW ondersteunt de decentrale overheden bij deze verduurzamingsopgave.

In 2022 en 2023 organiseerden we bij de verschillende provincies bijeenkomsten met medewerkers van gemeenten, waarin we deze instrumenten presenteerden en met de aanwezigen bespraken wat er nodig is om als gemeente de volgende stap te zetten om de uitstoot van onder andere stikstof en CO₂ te reduceren en om uiteindelijk te komen tot klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. Collega's van verschillende gemeenten wisselden kennis uit en gaven aan wat de behoefte was als het ging om het oppakken en realiseren van deze transitie. Ze hoorden welke concrete maatregelen er op diverse werkterreinen nu al mogelijk zijn, bij wie je je kunt aansluiten en waar je terecht kunt met hulpvragen.

Duurzaamheid
Presentaties en roadmaps: Op weg naar duurzame infra in Noord-Brabant
KCI
Voorbeeldprojecten en roadmaps: Op weg naar duurzame infra in Gelderland, Overijssel en Flevoland
KCI
Voorbeelden en roadmaps: Op weg naar duurzame infra in Groningen, Fryslân en Drenthe
KCI
Terugblik: Op weg naar duurzame infra en openbare ruimte in Zeeland
KCI
Terugblik: Op weg naar duurzame infra in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht