AI, data en assetmanagement

Introductie

Artificial Intelligence (AI) brengt legio mogelijkheden om onze opgaven slimmer, sneller en effectiever aan te pakken. Denk aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en de veiligheid en inspectie van waterkeringen en kunstwerken.

De mogelijkheden met data nemen in sneltreinvaart toe, niet alleen de dataverzamelingstechnieken, maar ook de analysekracht en soorten data. Tegelijkertijd brengt het talloze dilemma's, die de toepassing van AI in de weg kunnen staan. Duidelijk is dat we in een ontwikkeling zitten, die we steeds met elkaar moeten overzien.

Samen met CROW organiseren we een webinar-drieluik over actuele ontwikkelingen in data en welke vraagstukken daarbij horen. We delen we kennis die anderen al in de praktijk op deden, waardoor we samen een stap vooruit zetten.

  • Hoe delen we data met anderen en hoe zorgen we voor veiligheid?
  • Hoe gaan we om met de ethische kwesties, vraagstukken rondom privacy en kosten?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de oplossingen die we bedenken ook echt een plek krijgen in onze organisaties?

Samenwerkingspartners

Platform WOW - Water ontmoet Water en Weg ontmoet Weg
Logo Kennisplatform CROW
Assetmanagement
Terugblik AI, data en assetmanagement: Data op orde
Assetmanagement
Terugkijken AI, data en assetmanagement: hoe ga je om met ethiek en data?
Assetmanagement
Terugkijken AI, data en assetmanagement: Voorspellend onderhoud