Scheuren in dijken detecteren met behulp van Artificiële Intelligentie (AI)

HHNK zet drone- en vliegtuigbeelden in om de efficiëntie van dijkinspecties te verhogen.

Projectbeschrijving

HHNK zet drone- en vliegtuigbeelden in om de efficiëntie van dijkinspecties te verhogen, waar inspecteurs nu veel kilometers voor afleggen.

Indiener Erik Vastenburg: “We beginnen met de inzet van drones om de waterkeringen te scannen en scheuren te detecteren. Hierdoor kunnen we onze inspecteurs gerichter inzetten. Het algoritme legt alle gedetecteerde scheuren geografisch vast. Dit maakt het eenvoudiger om de ontwikkeling van deze scheuren in de tijd te volgen en vergelijkingen te maken met voorgaande jaren of vergelijkbare waterkeringen.”

Er wordt beginnen met het inzetten van drones om de waterkeringen te scannen en scheuren te detecteren met behulp van een AI-model. Hierdoor kunnen de inspecteurs gerichter ingezet worden, bijvoorbeeld alleen op locaties waar mogelijke veiligheidsrisico's zijn. Het algoritme legt alle gedetecteerde scheuren geografisch vast in GIS. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de ontwikkeling van deze scheuren in de tijd te volgen en vergelijkingen te maken met voorgaande jaren of vergelijkbare waterkeringen. Dit geldt niet alleen voor het eigen beheergebied, maar ook voor gebieden beheerd door andere waterschappen.

AI in combinatie met drones stelt inspecteurs in staat om gerichter te werken, wat leidt tot minder onnodige verkeersbewegingen. Dit draagt bij aan circulariteit door het verminderen van de CO2-uitstoot en brandstofverbruik. Het eenmalig inwinnen van luchtfoto's en het hergebruik van deze gegevens voor verschillende doeleinden vermindert de behoefte aan continue dataverzameling, wat de duurzaamheid en circulaire aanpak bevordert.

Voor de ontwikkeling van het algoritme hebben we ons niet teruggetrokken op een zolderkamertje, we hebben intensief samengewerkt met Wetterskip Fryslân, Waternet en HKV lijn in water. Door de krachten te bundelen ontstond een creatieve dynamiek en bundeling van kennis waardoor we alle benodigde kennis aan tafel konden brengen en gericht konden werken naar het einddoel. Tot slot ontwikkelen we alles vanuit de gedachte van open source software, zodat we de getrainde modellen ook kunnen delen met andere waterschappen, kennisinstellingen, marktpartijen etc. Dit willen we doen doormiddel van een AI-Toolbox Waterkeringen.

Projectdetails

Regio: Noord-Holland

Samenwerkingspartners: Wetterskip Fryslân, Waternet en HKV lijn in water

Relevant voor: Iedereen binnen de GWW-sector

Contactpersoon

Erik Vastenburg

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Programmamanager waterveiligheid

Bekijk meer inspiratieprojecten