Drie instrumenten voor CO2-reductie

Door het gebruik van drie tools kan inzicht gecreëerd worden in de CO2-uitstoot en kunnen op basis daarvan concrete keuzes gemaakt worden.

Projectbeschrijving

CO2 calculator gemeente Enschede

Met de CO2 calculator wordt de uitstoot van CO2 nauwkeurig berekend. Dit is essentieel om de haalbaarheid van verschillende oplossingen te toetsen. De projectleider van de gemeente maakt hiermee een gefundeerde keuze voor een alternatief dat minder CO2 uitstoot.

Sander Lubberhuizen: "Data is key. Als je niet weet wat je uitstoot, kun je ook niet sturen. Met de CO2 monitor kunnen we zelf de uitstoot van onze werken bijhouden."

 

Dashboard Monitoring DGWW2030 - CROW

Om het effect van de verduurzaming in de sector in beeld te brengen heeft CROW een uniform Dashboard Monitoring ontwikkeld waar zes KPI's in opgenomen zijn: Broeikasgassen, MKI, Circulariteit, NOx – brandstoffen materieel, Energieverbruik installaties en Biodiversiteit. Het dashboard geeft inzicht op organisatieniveau (het totale areaal) voor de zes genoemde indicatoren.

Joost Fijneman: "Er is in de GWW-sector veel behoefte aan uniformiteit als het gaat om het in beeld brengen van CO2-uitstoot en de effecten van verduurzaming. Het Dashboard Monitoring DGWW2030 voorziet hierin."

 

CO2 circulariteitsmonitor provincie Noord-Holland

De monitor berekent de gemiddelde CO2-uitstoot over het beheer en onderhoud van het provinciale (vaar)wegenareaal. Niet alleen de assets worden hierin meegenomen maar ook bijvoorbeeld het groenonderhoud langs deze wegen.

Martijn Weening: "De CO2 circulariteitsmonitor geeft antwoord op de vraag: wat moeten we eigenlijk doen om onze doelstellingen op het gebied van CO2-uitstoot en circulariteit te behalen? Welke activiteiten hebben het meeste effect?"

Projectdetails

Regio: gemeente Enschede, provincie Noord-Holland

Samenwerkingspartners: Kennisplatform CROW, provincie Noord-Holland, gemeente Enschede

Relevant voor: gemeenten en provincies

Contactpersoon

Sander Lubberhuizen

Gemeente Enschede

Manager Stadsingenieurs, circulariteit & energietransitie

Martijn Weening

Provincie Noord-Holland

Sustainability consultant

Joost Fijneman

CROW

Programmamanager Aanbesteden & Duurzaamheid

Bekijk meer inspiratieprojecten