Biobased Proeftuin N231

Dura Vermeer ontwikkelt samen met partners (nieuwe) biobased materialen en test deze op verschillende plekken op het traject.

Projectbeschrijving

Waarom 

‘De provincie ziet veel ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzaam bouwen bij opdrachtnemers. De provincie wil ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons land en wil de markt stimuleren om aan de slag te gaan met innovaties die bijvoorbeeld bijdragen aan CO2-reductie of circulariteit. De proeftuin draagt bij aan de transitie van traditionele materialen naar duurzame biobased varianten binnen de grond-, weg- en waterbouwsector. 

Looptijd

De proeftuin heeft een looptijd van tien jaar. Gedurende die tijd worden veel verschillende biobased materialen getest om inzicht te krijgen in de sterkte en kwaliteit van het materiaal. De provincie wil zo onderzoeken of deze materialen een duurzaam alternatief bieden voor veelgebruikte reguliere methodes.

Waar 

De proeftuin is te vinden op de Bosrandweg (N231) in Aalsmeer, ter hoogte van het Amsterdamse Bos. Het stuk is circa 850 meter.

Biobased producten

'Dura Vermeer ontwikkelt samen met partners (nieuwe) biobased materialen en test deze op verschillende plekken op het traject. Zo is het asfalt van de rijbaan voorzien van biobased bindmiddelen (bijvoorbeeld koolzaadolie) en zijn de verkeersborden gemaakt van gelamineerde bamboestroken en bioplastic. Verder worden biobased materialen toegepast in bijvoorbeeld lichtmasten, trottoirbanden, faunapassages, wegmeubilair en hectometerpaaltjes. Een aantal biobased materialen is zichtbaar voor de weggebruiker, maar niet alle materialen zijn met het blote oog te zien. Daarom wordt er langs de weg een informatiebord geplaatst met meer informatie over de verschillende toepassingen.

Doel

‘Provincie Noord-Holland wil de mogelijkheid bieden om de komende tien jaar nieuwe biobased materialen te ontwikkelen en te onderzoeken of deze een duurzaam alternatief zijn voor veel gebruikte ‘lineaire’ materialen en methoden. Wij willen ertoe bijdragen dat deze nieuwe producten ook daadwerkelijk in Nederland worden toegepast.’

Projectdetails

Regio: provincie Noord-Holland

Samenwerkingspartners: provincie Noord-Holland, Dura Vermeer, Biobound, Natural Plastics, Van Vuuren Electrotechniek, HR Groep, Circulus, Millvision, Van Velsen Reflectielijnen

Relevant voor: Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies

Contactpersoon

Sander Haagedoorn

Dura Vermeer

Bedrijfsleider wegen

Bekijk meer inspiratieprojecten