Samen sneller vooruitgang boeken - interview met Eric van Duijn

Volgens Eric van Duijn speelt WOW een cruciale rol als netwerk dat iedere beheerder helpt om zijn eigen opgaven vorm te geven. In zijn dagelijks werk is hij manager bij de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente Amersfoort en geeft hij leiding aan teams die zich richten op strategie en beleid van stedelijk beheer, afval en grondstoffen en gebiedsgericht werken. Al tien jaar zit hij vanuit een gemeente in het bestuur van platform WOW.

Slimmer en efficiënter

Eric: "In de praktijk zijn veel organisaties bezig met dezelfde vraagstukken, maar doen we dubbel werk omdat we het allemaal zelf moeten uitvinden. Dit is zonde, zowel qua kosten als door de krapte op de arbeidsmarkt, wat samenwerking des te belangrijker maakt. Hoewel elke beheerder zijn eigen uitdagingen en politieke werkelijkheid heeft, overlappen de vraagstukken grotendeels. WOW helpt door mensen met dezelfde vragen met elkaar in verbinding te brengen en door goede voorbeelden te delen. Dit zorgt ervoor dat beheerders slimmer en efficiënter kunnen werken."

Successen

“De impact van WOW blijkt uit de betere resultaten die uiteindelijk worden behaald. Wat 'beter' is, verschilt per geval: soms is het een goedkopere oplossing door een innovatieve toepassing, soms een beter proces door de juiste betrokkenheid van alle partijen. Het is moeilijk om precies te zeggen waar de bijdrage van WOW bepalend is, omdat de beheerders zelf het succes maken. Maar er zijn veel successen, dat zie aan de inzendingen die we ontvangen voor de WOW-prijs,” vertelt Eric.

Unieke eigenschappen

"Investeren in WOW betekent tijd en geld steken in kennisuitwisseling en netwerken. Dit levert specifieke en gerichte informatie op en vaak ook informatie over toekomstige uitdagingen. De tijd die je investeert, verdien je dubbel en dwars terug door gebruik te maken van de aanpak van anderen. Alle partijen kunnen van elkaar leren. Grote organisaties hebben meer innovatiekracht en kunnen inspireren, terwijl kleine organisaties vaak sneller kunnen experimenteren en implementeren. Door slim gebruik te maken van ieders unieke eigenschappen, boeken we samen sneller vooruitgang. In de toekomst kan AI misschien een deel van de kennisuitwisseling overnemen en efficiënter maken. Maar de menselijke maat, zowel in contact als in uitvoering, blijft heel belangrijk. Daarom hoop ik dat WOW nog een tijd lang een waardevolle rol blijft vervullen!"