Als generaties elkaar vinden

Interview met aanstormende Millennial en vertrekkende Boomer.

Foto's door Tineke Dijkstra

In de grond-, weg- en waterbouwsector staan we voor toenemende vergrijzing. Steeds meer mensen naderen de pensioenleeftijd, terwijl het jonge talent schaarser wordt. Hoe moeten we met krimpende teams de groeiende ambities in onze sector waarmaken? De ‘Passionado’ is een deel van de oplossing: ervaren, bevlogen medewerkers brengen hun kennis over aan het nieuwe talent op hun afdeling.

Passionado Wim Kok is 64 jaar en heeft bijna zes jaar als Adviseur Riolering en Klimaatadaptatie bij de samenwerkende gemeenten Amstelveen en Aalsmeer gewerkt. In april en mei 2024 heeft hij zijn nieuwe collega Nino Gubbels ingewerkt, want inmiddels is hij met pensioen. “Ik kwam eind 2023 tot de ontdekking dat ik bij wijze van spreken morgen al kon stoppen met werken," vertelt Wim. “Daar maak ik graag gebruik van, maar ik vond het wel belangrijk om de overdracht zorgvuldig te doen. Een nieuwe collega laat je niet bungelen, vind ik. Daarom heb ik met mijn teammanager afgesproken dat we een halfjaar zouden nemen voor het openstellen van de vacature en het afronden van mijn werk.”

Een nieuwe collega laat je niet bungelen

Wim Kok

Eerlijkheid en nieuwsgierigheid tijdens de sollicitatie

Op de vacature reageerde de 27-jarige Nino, die heel open was over zijn kennis, maar ook over wat hij niet wist. “Die eerlijkheid en zijn nieuwsgierigheid gaven ons het vertrouwen dat we de juiste persoon aan tafel hadden,” aldus Wim. Ook Nino voelde de klik. “Na mijn vorige baan bij een adviesbureau in kabels en leidingen wilde ik aan de slag in het werkveld waar ik voor heb gestudeerd: watermanagement en civiele techniek. Deze functie bij Amstelveen en Aalsmeer gaf mij die kans. Ik ga hier aan een relevant maatschappelijk vraagstuk werken, want door de klimaatverandering wordt water in de stad alleen maar belangrijker.”

Wim Kok en Nino Gubbels in de klimaattuin

Ik heb behoorlijk grote voetafdrukken te vullen, maar dat hoeft niet in één keer

Nino Gubbels

Nino komt terecht in het cluster Water, waar drie collega’s samen verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijke beleid op het gebied van riolering, grondwater, oppervlaktewater, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. “Zelf zal ik me met name richten op grondwater, geotechniek en het dagelijks beheer en onderhoud,” vertelt hij, “maar we zijn met het team goed uitwisselbaar. Dat geeft wel rust, want met alle ervaring die Wim op zak heeft, heb ik behoorlijk grote voetafdrukken te vullen. Dat hoeft nu niet in één keer.”

Overdracht in stappen: van klachtenafhandeling tot beleid

Voor de overdracht hebben Nino en Wim eerst een lijst gemaakt van taken die Nino snel kan oppakken. Klachtenafhandeling is er daar één van. “Door het oppakken van klachten, leer ik al doende over de inhoud van het werk, maar ook over de manier waarop de zaken georganiseerd zijn,” aldus Nino. “Het is voor het eerst dat ik in een politieke omgeving werk, met wethouders, de burgemeester en raadsleden. Dat is best wel even wennen.”

Wim Kok en Nino Gubbels op kantoor raadhuis Amstelveen

Een verantwoordelijkheid die een langere adem nodig heeft, is het beleid dat over twee jaar opnieuw geschreven moet worden. “Het water houdt niet op bij de grenzen van de gemeente,” vertelt Nino. “In tijden van veel regen moeten we het zo lang mogelijk zien vast te houden in onze straten, pleinen en wadi’s, terwijl we het in tijden van droogte goed moeten verdelen. De komende jaren ga ik mezelf hier een visie over vormen en het helpt om daar nu met Wim over te praten. Verder introduceert Wim me bij allerlei interne en externe samenwerkingspartners. Denk aan het cluster Beheer en Onderhoud binnen de gemeente, maar ook de waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere gemeenten in de regio. Uiteindelijk hebben we allemaal te maken met dezelfde worstelingen en het is belangrijk om in dezelfde richting te denken.”

Kijk in een sollicitatie niet alleen naar de vinkjes, maar naar de persoon

Wim Kok

Al met al kan Wim zijn werk met een gerust hart achterlaten. “We hebben de juiste persoon gevonden voor deze functie en wat dat betreft zou ik het iedereen aanraden om niet alleen te kijken naar de hokjes die een sollicitant afvinkt. Het is veel belangrijker dat iemand in je organisatie past en de potentie heeft om door te groeien, zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Verder is het belangrijk dat je de tijd neemt om iemand in te werken. Ik heb hier een aantal werkzaamheden voor moeten afstoten, maar dat is een natuurlijk onderdeel van het proces.

Wim laat zijn werk met een gerust hart achter

Met een gerust hart met pensioen

En wat gaat Wim nu doen? Zich richten op orgelspelen, toneel, verhalen schrijven en natuurlijk zijn vrouw. “Het voelt nog als een weekje vrij, alsof ik na het weekend weer aan het werk mag. Maar dan realiseer ik me: oh nee, het hoeft niet meer, er staat al iemand helemaal klaar. Lekker gevoel!”

Meer informatie

Nino Gubbels

Gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Adviseur Stedelijk Water, Riool en Klimaatadaptatie

Nino Gubbels

Wim Kok

Gepensioneerd

Wim Kok

Oproep: ken of ben jij ook een Passionado?

Wij vertellen graag het verhaal. Mail je idee naar info@platformwow.nl.