Maak kennis met Edwin Lokkerbol, projectleider Assetmanagement en V&R

Wat is zijn eerste indruk van het platform en waar houdt hij zich momenteel mee bezig?

Projectleider Assetmanager en V&R

Edwin Lokkerbol is sinds 2023 aangehaakt bij het programmateam van Platform WOW als projectleider Assetmanagement en V&R. Hoog tijd om nader kennis met hem te maken. Wat is zijn eerste indruk van het platform en waar houdt hij zich momenteel mee bezig? 

Wie ben je, wat doe je?

Edwin: "Als geboren Rotterdammer, woon ik op dit moment met mijn gezin in Den Haag. Nadat ik bij een aantal brancheorganisaties zoals ANWB en Vereniging van Waterbouwers heb gewerkt, werk ik sinds vier jaar zelfstandig aan projecten die met duurzaamheid en innovatie te maken hebben. Vaak met publieke en private partijen in de infra en bouw. Bij Platform WOW zet ik mij in als projectleider assetmanagement en de V&R opgave. Op welke wijze kunnen beheerders samenwerken en zich ontwikkelen om deze opgave ook aan te kunnen? Welke kennis hebben we nodig de komende jaren? Hoe kunnen we meer van elkaar leren? En wat kunnen we leren van andere organisaties buiten onze sector met dezelfde uitdagingen? Ik vind het ontzettend boeiend om stil te staan bij hoe we dit moeten organiseren."

Wat houdt je op dit moment het meest bezig? 

Edwin: "Ik zie vooral dat we die enorme V&R, of andersom R&V, anders moeten oppakken. Het managen van assets is gericht op de lange termijn. Daar hebben we samenwerkingen voor nodig die ook gericht zijn op de lange termijn. Terwijl we gewend zijn om projecten te doen die zich richten op een aanbesteding en op het opleveren van een projectresultaat. Moeten we werkprocessen anders organiseren om meer programmatisch te kunnen werken? Wat betekenen klimaatdoelen na 2030 voor de manier waarop we assetmanagement nu vormgeven? Na de landelijke WOW-dag in november nodigen we beheerders uit die stappen aan het maken zijn om dit vorm te geven. Waarbij we de ‘successen’ proberen af te wisselen met de weerbarstige praktijk. Dit heeft geleid tot vier webinars waar beheerders zelf vertellen hoe ze programmatisch werken vormgeven. En welke samenwerkingen ze daarbij gezocht hebben met andere beheerders/publieke opdrachtgevers. Of met marktpartijen. Als Platform WOW richten wij ons niet op de technische opgave (tien bruggen tegelijk aanpakken), maar vooral op wijze waarop de interne organisatie zich hierbij kan ontwikkelen. Ik raad je aan om de webinarsreeks te bekijken die op 19 april start en je in te schrijven voor een of meerdere bijeenkomsten."

Wat valt je op aan Platform WOW?

Edwin: "Iedereen die bij Platform WOW werkt, heeft net weer een andere achtergrond. Dat zorgt ervoor dat iedereen vanuit een ander perspectief naar vraagstukken kijkt. Als we vraagstukken bespreken en kijken hoe we dit kunnen agenderen, belichten we dit dan ook snel van alle kanten. Het netwerk is ook groot. Ook is het erg leuk om te merken dat Platform WOW in een grote behoefte voldoet. Pragmatische sessies gericht op het overdragen van kennis en kunde door de mensen die er in de praktijk mee bezig zijn. Geen externe deskundigen die even vertellen hoe het zit. De bereidheid om kennis te delen is groot. Platform WOW is eigenlijk een soort ‘doorgeefluik’ om de opgedane kennis bij een organisatie door te geven aan de sector."

Waar krijg jij energie van?

Edwin: "Het is ontzettend leuk dat we steeds vaker anderen interesseren om met ons op te trekken. Wat kunnen we als sector leren van ‘de klimaat-generaal’ Tom Middendorp? Ook netwerkbedrijven (grote beheerders) zijn ontzettend hard bezig. Stedin moet steeds meer optrekken met overheden. Ook anders samenwerken met o.a. Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en waterschappen ligt dan voor de hand. Het is ontzettend leuk dat ik de ruimte krijg bij Platform WOW om bijvoorbeeld Stedin te betrekken bij de vraagstukken waar we mee bezig zijn. Of het Havenbedrijf Rotterdam die weer een eigen visie heeft op duurzaamheid en aanbesteden. Daarbij merk ik dat we bij Platform WOW niet oordelen. Maar graag voorbeelden doorgeven, waardoor er handelingsperspectief kan ontstaan. We blijven leren."

Wat is in jouw ogen de grootste uitdaging voor Platform WOW?

Edwin: "Er komt veel op de sector af. Het moet circulair en klimaatadaptief. Water en bodem moeten leidend of sturend zijn. Er moet anders gewerkt worden. En de sector heeft behoefte aan veel jonge mensen. Je zou haast denken dat het revolutionaire tijden zijn. Tegelijkertijd zijn beheerders van de evolutie en niet van de revolutie. En dat is terecht. Met Platform WOW moeten we de voorbeelden noemen waardoor iedere organisatie een eigen tempo kan volgen om alle ontwikkelingen te absorberen. Dus een goede balans vinden om alles te agenderen (want er speelt veel!) maar wel in een tempo dat de evolutie zich goed kan ontwikkelen."

Neem contact op met Edwin

Edwin Lokkerbol

Platform WOW

Projectleider Assetmanagement en V&R

Edwin Lokkerbol