Gewoon bijzonder: Janus Hermans bij Provincie Noord-Brabant

In onze rubriek ‘Gewoon bijzonderzetten we collega’s in het zonnetje. Zij doen ‘gewoon’ hun werk en leveren daarmee een bijzondere bijdrage aan veilige en bereikbare wegen en wateren. Janus Hermans is objectbeheerder civiele kunstwerken bij Provincie Noord-Brabant.

Nieuwe samenwerking provincie en gemeenten 

Binnen de provincie zijn er voor objecten en gebieden ‘objectbeheerders’ benoemd. Janus is objectbeheerder van de civiele kunstwerken. Ook Groen, Bebording en Verhardingen hebben een eigen objectbeheerder. Janus is in zijn werk ook regisseur van deze objectbeheerders en organiseert daarmee het assetbeheer en technische aspecten voor de Brabantse provinciale wegen. “De dubbelrol maakt mijn werk leuk maar ook druk want ik zet continu een andere pet op. Gelukkig is er ook ruimte voor nieuwe samenwerkingen zoals een overlegstructuur met Brabantse gemeenten. Dit is hard nodig omdat 55% van de vervangings- en renovatieopgave van infrastructurele werken bij gemeenten ligt.”

We moeten als provincie echt ons licht bij elkaar gaan opsteken. Want als het gaat om de toekomst, hebben de provincie en gemeenten vergelijkbare behoeften, problemen en vraagstukken.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Janus Hermans

Vier pijlers om de toestand te bepalen

Janus Hermans staat onder een brug in de Provincie Noord-BrabantDe provincie heeft 865 objecten in beheer. Dat gaat van kleine duikers tot grote verkeersbruggen en alles wat daartussen zit. In Janus zijn dagelijkse werk is hij continu bezig om de huidige toestand van de objecten te bepalen. “Drie jaar geleden begonnen we met een aanpak, gebaseerd op vier pijlers. De eerste pijler is de basis op orde: data, gegevens en tekeningen. Gelukkig is ons archiefbeheer zeer goed en kundig bijgehouden. Ik kan wel zeggen dat wij 95% van onze bestekken en tekeningen en dat soort zaken voorhanden hebben. Ook conditiemetingen (tweede pijler) en risicoanalyses (derde pijler) spelen een grote rol in de basis op orde krijgen. De vierde pijler is het aantoonbaar hebben van de constructieve veiligheid. We merken nu dat door deze aanpak alles als een puzzelstuk in elkaar valt. Met als uitkomst dat we een goed totaalbeeld van ons areaal hebben.”

Draagvlak van bestuurders

In vijf jaar tijd heeft Janus te maken gehad met drie verschillende bestuurders. Gelukkig had iedere bestuurder de focus op het beheer en onderhoud van het areaal. “Vijf jaar geleden hadden we lang niet zoveel in beeld als nu. Met de steun en de daarbij behorende financiën ben ik aan de slag gegaan. De eerste jaren hebben we vooral ingezet op het boven tafel krijgen van data en informatie: waar komen we vandaan, wat is de huidige toestand en wat is er in de toekomst nodig? Buiten heb je dan nog geen spijker vertimmerd. Maar het was onvermijdelijk om het op deze manier aan te pakken. Je wilt niet dat de vervangings- en renovatieopgave je iedere vijf jaar ‘overkomt’. Zojuist had ik een strategisch uur met de gedeputeerde. We delen hierin de overtuiging dat we veel verder vooruit moeten kijken in plaats van reactief werken. Voor mij is dat een beloning voor mijn werk.”

De meeste waarde uit een euro halen, daar zit voor mij de grootste uitdaging.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Janus Hermans

Cyclische aanpak

Janus Hermans op een verkeersbrug in de provincie Noord-BrabantJanus heeft voor zijn tijd bij de provincie flink wat vlieguren gemaakt vanuit de aannemerij. Met veel praktijkervaring én een opleiding technische bedrijfskunde in zijn zak maakte hij vijf jaar geleden de overstap naar de provincie. “Het analytische deel uit de opleiding technische bedrijfskunde heeft goed geholpen bij onze provinciale aanpak. We hebben bijvoorbeeld een cyclische aanpak voor ons Assetmanagement opgezet. Dit betekent dat we naar schatting in drie jaar onze inspecties uitvoeren en de informatie over de huidige toestand van onze assets ophalen. Daarna reserveren we vier jaar voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden. Deze cyclus herhaalt zich dan weer opnieuw. Door deze aanpak krijgen we een steeds scherper beeld van het areaal.”

Techniek koppelen met omgeving en verkeersveiligheid

Op dit moment gaat het bij de provincie vooral om instandhouding van het huidige areaal of het huidige areaal dusdanig inrichten dat het toekomstbestendig is. “In de basis is ons areaal ‘af’, hoewel je natuurlijk niet in de toekomst kunt kijken. De veranderingen hebben bijvoorbeeld te maken met het wijzigen van een rotonde naar een IVRI installatie om de doorstroming te verbeteren. Op dit moment is het een van mijn taken om de vraagstelling voor dit soort project initiaties te bundelen en daarvoor een projectopdracht te schrijven. Dit wordt weer doorgezet naar de interne projectenafdeling om vervolgens daar een project op te draaien.”

Zelfhelend beton

Provincie Noord-Brabant is een echte ‘betonprovincie’: in vergelijking met andere delen van Nederland heeft Noord-Brabant relatief veel objecten met beton in beheer. De provincie werkt, naar aanleiding van het betonakkoord, op dit moment aan drie innovaties. “We werken mee aan een innovatie die wordt toegepast bij de bouw van een nieuwe spoortunnel N631 samen met ProRail. In de pompkelder wordt zelfhelend beton toegepast. Dit is een innovatie vanuit de markt die ervoor zorgt dat je minder wapeningsstaal nodig hebt. Eventuele scheuren in het beton worden opgevuld door een bacteriële reactie. Omdat dit een nieuw product is, ligt er voor de komende vijf jaar een monitoringsplan. De resultaten worden hiermee toepasbaar in toekomstige projecten. Ik vind het ontzettend gaaf om hier een bijdrage aan te leveren! Andere voorbeelden zijn een fietsbrug van Geopolymeer in de N69 of het hoogwaardig hergebruik van een verkeersbrug N389. Dit zijn duurzame oplossingen waar we veel van leren voor de toekomst."

Neem contact op met Janus

Janus Hermans
Janus Hermans
Provincie Noord-Brabant
Themabeheerder Civiele kunstwerken