Belevingsonderzoek automobilisten: weggebruikers zijn in het algemeen zeer tevreden

Van augustus tot en met oktober 2023 zijn 8.385 automobilisten van Nederlandse wegen gevraagd naar hun wegbeleving.

8.385 automobilisten bevraagd

Van augustus tot en met oktober 2023 zijn 8.385 automobilisten van Nederlandse wegen gevraagd naar hun wegbeleving. Over Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente als wegbeheerder zijn weggebruikers in het algemeen zeer tevreden. Sinds 2013 is de tevredenheid voor alle drie de wegbeheerders toegenomen. Over Rijkswaterstaat zijn de wegbeheerders het meest tevreden, daarna volgen de provincie en de gemeente. De tevredenheid is ten opzichte van 2021 bij Rijkswaterstaat en de gemeente licht afgenomen, bij de provincie is de tevredenheid gelijk gebleven. Download onderaan deze pagina het rapport.

Rijkswegen 

Weggebruikers van Rijkswegen zijn tevreden over de kwaliteit en veiligheid van de inrichting van de weg, het onderhoud van wegen, bruggen en tunnels en de ingeschatte reistijd. Daarnaast is de meerderheid tevreden over de doorstroming van het verkeer, de beperking van hinder bij werkzaamheden en de informatievoorziening. Ondanks dat de meerderheid tevreden is over de beperking van hinder bij werkzaamheden, is het deelaspect een belangrijk verbeterpunt. Het deelaspect wordt namelijk beneden gemiddeld beoordeeld en heeft een relatief hoge impact op de algemene tevredenheid. De verzorgingsplaatsen zonder tankstation en/of restaurant worden door Rijksweggebruikers het laagst beoordeeld. Ook zijn weggebruikers op Rijkswegen minder tevreden over de veiligheid door het gedrag van medeweggebruikers. 

Provinciale wegen

Provinciale weggebruikers zijn tevreden over verschillende deelaspecten met betrekking tot kwaliteit op provinciale wegen, over de staat van het wegdek zijn zij het meest tevreden. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn provinciale weggebruikers tevreden over de spoorwegovergangen en verkeerslichten. De doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de beperking van hinder bij wegwerkzaamheden worden daarnaast positief beoordeeld. Als informatievoorziening worden apps en de bewegwijzering als informatiebron door weggebruikers positief beoordeeld. Meer onvrede hebben provinciale weggebruikers over veilige plekken bij pech, elektrische laadpalen langs de route, uitwijkmogelijkheden en gele omleidingsborden. 

Gemeentelijke wegen 

Weggebruikers van gemeentelijke wegen zijn tevreden over verschillende deelaspecten met betrekking tot de kwaliteit van de gemeentelijke wegen, het meest tevreden zijn zij over de zichtbaarheid van de markering, breedte van de rijstroken, bruggen en tunnels. Op het gebied van veiligheid zijn gemeentelijke weggebruikers het meest tevreden over de spoorwegovergangen. Ook zijn zij tevreden over de reistijd, verkeersveiligheid en verkeersinformatie bij werkzaamheden. Als het gaat om informatievoorziening, zijn gemeentelijke weggebruikers het meest tevreden over apps. Minder tevreden zijn weggebruikers over het opgeruimd en schoon zijn van de bermen, elektrische laadpalen, reclameobjecten langs de weg, uitwijkmogelijkheden, de doorstroming van het verkeer, de beperking van hinder en de gele omleidingsborden. 

Over het onderzoek

Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten voeren als wegbeheerders tweejaarlijks onderzoek uit om de tevredenheid van weggebruikers over de Nederlandse wegen te monitoren. Het wegbelevingsonderzoek wordt sinds 2012-2013 gebundeld door Platform WOW. Dit samenwerkingsverband bestaat uit Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Dit rapport presenteert de resultaten van het wegbelevingsonderzoek 2023. De uitkomsten bieden een handelingsperspectief voor Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten en laten zien op welke terreinen verdiepend onderzoek van toegevoegde waarde zou zijn.