Het werk van Edwin van Komen: adviseur bij dijkversterkingsprojecten in Limburg

Edwin adviseert dagelijks over dijkversterkingsprojecten, voornamelijk binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma Limburg (HWBP-L).

 

In onze rubriek ‘Gewoon bijzonder’ zetten we collega’s in het zonnetje. Zij doen ‘gewoon’ hun werk, maar leveren daarmee een bijzondere bijdrage aan veilige wegen en wateren. Edwin van Komen is adviseur waterveiligheid bij Waterschap Limburg.

Ik zorg ervoor dat er aan het begin van een project al goed wordt nagedacht over beheeraspecten. We moeten een kering toch zo’n 50 tot 100 jaar in stand houden.

Edwin van Komen

De liefde voor water is Edwin met de paplepel ingegoten. Zijn ouders waren binnenvaartschippers en hij voer op jonge leeftijd al door grote delen van Nederland, België en Duitsland. “Toen ik 7 jaar was, wist ik daardoor al zeker dat ik later iets met waterbouwkunde wilde doen.” En zo geschiedde: Edwin studeerde HTS Weg- en Waterbouwkunde en werkt inmiddels 22 jaar in de civiele techniek. “Nu alweer 11 jaar bij Waterschap Limburg. Vorig jaar startte ik met mijn huidige functie bij de afdeling Areaalbeheer.”

Maatschappelijk belang

Edwin adviseert dagelijks over dijkversterkingsprojecten, voornamelijk binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma Limburg (HWBP-L). “Veel projecten zitten in de planfase. Ik adviseer ingenieursbureaus over het ontwerp en draag bij aan contractvoorbereidingen.” Daarnaast is hij betrokken bij crisisbeheersing. “Bij hoogwater adviseer ik op locatie over tijdelijke keringen. Dan zie ik met eigen ogen hoe hoogwater en overstromingen mensen in de omgeving raken. Die ervaringen neem ik mee in mijn werk, voor die mensen doe ik het. Ik heb een grote drive om bij te dragen aan het maatschappelijk belang.”

Bij hoogwater en overstromingen zie ik met eigen ogen hoe mensen in de omgeving worden geraakt.

Edwin van Komen

Standaardisatie van eisen

Edwin werkte jarenlang bij Rijkswaterstaat en had vervolgens verschillende functies binnen Waterschap Limburg. Deze ervaring kwam hem goed van pas in zijn huidige functie. “Rijkswaterstaat doet al veel aan standaardisatie van eisen, maar bij waterschappen is dit nog niet gangbaar. Ik liep daar tegenaan toen ik een aantal jaren terug technisch manager was bij een projectteam van het HWBP-L. Ik moest per project steeds weer opnieuw bekijken hoe ik zaken aangeleverd kon krijgen. Erg tijdrovend en niet efficiënt.”

Edwin van Komen zit op een dijkSinds Edwin adviseur waterveiligheid is, houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van een uniform eisenpakket voor dijkversterkingsprojecten. “Zo zorg ik dat een projectteam het wiel niet steeds opnieuw hoeft uit te vinden. Het gaat dan om eisen op het gebied van de inrichting van een dijk, materiaalgebruik, duurzaamheid, onderhoudbaarheid, levensduur, enzovoorts.” Volgens Edwin is deze manier van werken voordelig voor de beheerorganisatie, de projectteams én de markt. “Een projectteam kan zaken efficiënter in de markt zetten en de markt weet beter wat we van ze verwachten.” Het ontwikkelen van zo’n eisenbibliotheek is een work in progress. “Als een eis in praktijk niet haalbaar is, krijgen we die feedback terug van het projectteam en passen we de eis in samenspraak aan.”

Samenwerking met andere waterschappen

Edwin trekt bij de uniformering van werkprocessen ook veel op met andere waterschappen. Bijvoorbeeld binnen platform HEEL. Hierin werkt hij met 19 waterschappen samen aan het versterken en uniformeren van systems engineering. “Systems engineering richt zich op gestructureerd werken over de hele levenscyclus van waterkeringen. Het helpt bij het verminderen van de complexiteit van projecten. Binnen HEEL ontwikkelen we producten die de uniformering versnellen en die we waterschapsbreed kunnen inzetten. Hiermee gaan we efficiënter werken en verbeteren we de kwaliteit van onze dijkversterkingen.”

Meer informatie

Edwin van Komen

Waterschap Limburg

Adviseur waterveiligheid

Over Platform WOW

Platform WOW brengt beheerders van de weg, vaarweg en het water samen. Wil jij een werkwijze, project of kennis uit de praktijk delen, waar andere beheerders hun voordeel mee kunnen doen? Of ben je benieuwd naar de kijk van andere beheerders op een vraagstuk waar jij mee worstelt? Wij helpen je met alles wat bij het opzetten van een online en offline bijeenkomst komt kijken.

Neem contact met ons op