Interview met Maurice Smeets, spin in het web voor waterveiligheid in Limburg

Gewoon Bijzonder: een passie voor water

In de Week van de WOW-factor 2022 trappen we onze nieuwe rubriek ‘Gewoon bijzonder’ af. Daarin zetten we collega’s in het zonnetje, die iedere dag ‘gewoon’ hun werk doen en daarmee een bijzondere bijdrage aan veilige wegen en wateren leveren. Deze keer het woord aan Maurice Smeets, adviseur waterveiligheid bij Waterschap Limburg. “De ene keer zit ik aan tafel met inspecteurs, de andere keer met bestuurders. Ik heb hen allemaal nodig om mijn werk goed te kunnen doen.” 

Maurice heeft zijn hele leven al een passie voor water. “Als kind bouwde ik dammetjes aan zee. Toen al vond ik het gedrag van water reuze interessant.” Hij is in de functie van adviseur waterveiligheid naar eigen zeggen dan ook ‘als een vis in het water’. Zijn voornaamste taak is het adviseren van de IPM-teams (integrale projectmanagementteams) binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma Limburg (HWBP-L). 

“Ik kijk bijvoorbeeld in de realisatiefase naar het ontwerp van een waterkering, zodat deze na oplevering goed te beheren is. Maar ik ben ook betrokken bij de verkenningsfase, planfase en beheerfase. Ik kijk vooral met de IPM-teams mee naar maatwerkoplossingen, omdat hier wordt gewerkt op het spanningsveld tussen beheer en omgeving. De omgeving krijgt een veel hogere dijk of constructie in het zichtveld en wij moeten die 50 tot 100 jaar in stand houden. 

Vaak komen ik en mijn collega met oplossingen vanuit de praktijk die nog niet voorbij zijn gekomen.

Maurice Smeets

Spin in het web

Naast zijn werk voor het HWBP-L, goed voor zo’n 80 tot 90 procent van zijn werk, doet Maurice nog meer. “Ik ben een echte spin in het web. Zo adviseer ik ook inspecteurs en ben ik de eerste lijn voor vragen vanuit de omgeving. Verder adviseer ik over vergunningaanvragen en ruimtelijke initiatieven binnen de beschermingszone van onze dijken en voorkomende beheer- en onderhoudsvraagstukken.”

Een andere taak is het adviseren van de crisisorganisatie over te nemen noodmaatregelen bij watercalamiteiten, zoals overstromingen. “In 2021 vonden de zware overstromingen in Limburg, België en Duitsland plaats. Een van de projecten om dit soort rampen te beheersen, is het aanschaffen van noodmaterialen die ook toepasbaar zijn in België en Duitsland. Denk aan een alternatief voor de zandzak en big bag, die sneller op te bouwen is. Zo zorgen we ervoor dat de overlast beperkt blijft als rivieren of beken buiten hun oevers treden.”

Kritisch en empathisch 

Maurice staat erom bekend kritisch te zijn. “Ik word gewaardeerd omdat ik er niet omheen draai en zeg waar het op staat. Maar ik kan ook constructief meebewegen. Ik ben betrokken, praat makkelijk met mensen en kan me goed inleven in mijn gesprekspartners."

De ene keer zit ik aan tafel met inspecteurs over het uitvoeren van een herstelmaatregel, de andere keer met een bestuurder over een vraag of melding uit de omgeving. Ik heb hen allemaal nodig om mijn werk goed te kunnen doen.

Maurice Smeets

Met en voor de omgeving

Maurice Smeets met collegaIn zijn werk vindt Maurice het belangrijk zorgvuldig met de omgeving om te gaan. “Ons motto is ‘Met en voor de omgeving’. Maar wat voor ons de ideale situatie is, kan voor de omgeving niet fijn zijn. Daarom ga ik in die omgeving staan en denk ik mee over de beste oplossing. Als een huis 50 meter van de Maas afstaat, is een groene dijk bijvoorbeeld het minst storend voor het uitzicht. Bij een huis dat er 5 meter vanaf staat kun je denken aan een glazen waterkering. Zo zorg ik dat we het gedachtegoed waar we als waterschap voor staan niet uit het oog verliezen.”

Meer informatie

Maurice Smeets

Waterschap Limburg

Adviseur Waterveiligheid

Maurice Smeets

Over Platform WOW

Platform WOW brengt beheerders van de weg, vaarweg en het water samen. Wil jij een werkwijze, project of kennis uit de praktijk delen, waar andere beheerders hun voordeel mee kunnen doen? Of ben je benieuwd naar de kijk van andere beheerders op een vraagstuk waar jij mee worstelt? Wij helpen je met alles wat bij het opzetten van een online en offline bijeenkomst komt kijken.

Neem contact met ons op