Lindy Molenkamp, blik op 2022

2021: flexibel zijn en kansen benutten

2021 is echt het jaar van de online activiteiten geworden, het Platform WOW heeft van de nood een deugd gemaakt. Met zo’n 80 bijeenkomsten hebben we een mooi programma neergezet op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, Artificial Intelligence en de grote V&R-opgave. Ik ben trots op de vele collega’s uit het hele land, die steeds opnieuw de weg naar deze bijeenkomsten weten te vinden.

In 2022 bouwt WOW, samen met onze partners, door op onderwerpen zoals Emissieloos bouwen en de V&R-opgave (waarvoor we samen met Platform Bruggen een “Club van 25” aan het oprichten zijn); ook komt er opnieuw een grote reeks over water, deze keer met een internationaal perspectief.

Dat er veel noodgedwongen online moest gebeuren, gaf ook kansen. Van veel bijeenkomsten zijn video’s gemaakt, waardoor de kennis ook achteraf verder kan worden gedeeld. En omdat de meeloopdagen geen doorgang konden vinden, hebben we (om te beginnen) zeven Communities of Practice opgestart, waarin overheidsprofessionals uit het (vaar-)weg- en waterbeheer kennis delen over actuele thema’s.

Verder kijken dan je eigen opdracht en je eigen organisatie

Een hoogtepunt in 2021 was de landelijke WOW-dag. Wat een feest was het om na al die tijd weer bij te praten met oude bekenden èn nieuwe collega’s te ontmoeten! De kers op de taart was de presentatie van acht WOW-prijs projecten, die prachtige resultaten neerzetten juist dankzij nauwe samenwerking. Diep respect heb ik voor alle collega’s die verder kijken dan hun eigen opdracht, hun eigen organisatie, en zoeken naar de gezamenlijkheid in onze opgaven om deze integraal met anderen op te pakken. Daar zit de kracht van onze WOW-community, daar zit de toekomst!

Die toekomst is ook aan de scholieren en studenten die nu in de schoolbanken zitten en die we graag zouden verwelkomen als collega’s. We hebben ze hard nodig. Daarom dagen we middelbare scholieren uit om oplossingen te ontwerpen voor actuele beheerdersvraagstukken. Zo hebben in 2021 ruim 2000 leerlingen van 25 scholen door heel Nederland oplossingen bedacht voor droogteproblematiek, en deden zo’n 1000 leerlingen mee aan de Eureka!Cup, waar ze een drone hebben ontworpen die zowel boven als onder water de Deltawerken kan inspecteren.

In 2022 blijven we scherp op de impact van onze activiteiten. Meer en meer collega’s weten ons te vinden voor het organiseren van bijeenkomsten. Wij stellen steeds de vraag: wat is de verandering die we met elkaar teweeg willen brengen, en wie en wat hebben we daarvoor nodig? Dat antwoord kan elke keer anders zijn, daar blijven we ons netwerk op bevragen. Boven alles willen wij ervoor zorgen dat de beste kennis en de mooiste voorbeelden uit de praktijk een organisatieoverstijgend platform krijgen en verder worden gebracht. Want hoe je het ook wendt of keert: jouw opgave is ook die van een ander!

Benieuwd naar waar we in 2021 allemaal op hebben ingezet? Lees dan dit jaarverslag.

Lindy Molenkamp

Provincie Noord-Holland

Directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland en regiovoorzitter WOW Noord-Holland