CHAPLIN en Innovatie Proeftuin Diergaarde Blijdorp winnen WOW-prijs 2021

CHAPLIN en Innovatie Proeftuin Diergaarde Blijdorp hebben bij de WOW-dag op 5 november de WOW-prijs voor Beste Samenwerking van 2021 gewonnen! De tweejaarlijkse WOW-prijs dient als eervol podium voor de mooiste projecten in weg-, vaarweg-, en waterbeheer en levert de winnaars een geldbedrag op om de samenwerking nóg een stap verder te brengen.

De uitreiking begon met een rondje langs de acht genomineerde projecten, die door hun wil en durf innovatie in de weg- en watersector mogelijk maken. De jury, bestaande uit Anita Baas (RWS), Michelle Talsma (STOWA), Ralph van Roessel (Tauw) en Hilde Oostveen (NDW), was zeer onder de indruk van de kwaliteit, samenwerking en het ambitieniveau van alle projecten.

CHAPLIN winnaar van de WOW Juryprijs 2021

Uiteindelijk was het CHAPLIN die er met de Juryprijs van €10.000 vandoor ging. In dit programma werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om de grondstof in asfalt, bitumen, te vervangen door lignine. Daarmee levert men een belangrijke bijdrage aan het vergroenen van de wegenbouw industrie en CO2 reductie. 

Anita Baas van Rijkswaterstaat: "Asfalt is een van de grootste als het gaat om CO2-footprint. Als je het gebruik van fossiele brandstoffen bij de productie ervan kunt reduceren, dan heb je iets moois in handen. Maar het gaat hier ook om samenwerking: het is heel bijzonder dat er zo ontzettend veel partijen bij dit project betrokken zijn. We willen alle partners van harte feliciteren en een vergaand succes wensen bij de ontwikkeling van biobased asfalt. In Nederland, Europa en verder." 

Projectleider Joop Groen van CHAPLIN: "Dit is een mooie eer en ik wil hierbij meteen een oproep doen. We werken langs een waardeketen die begint met een grondstof en eindigt bij de wegbeheerder. Om echt impact te maken, moet biobased asfalt in het groot geïmplementeerd worden en daarin hebben wegbeheerders een enorm sturend vermogen. Sluit je dus aan bij het CHAPLIN initatief en help mee om deze ontwikkeling door te zetten, pak deze uitdaging samen met ons op!"

Lees meer over CHAPLIN en luister de podcast

Innovatie Proeftuin Diergaarde Blijdorp wint WOW Publieksprijs 2021

De Publieksprijs voor Beste Samenwerking ging naar Innovatie Proeftuin Diergaarde Blijdorp. Deze dierentuin is sinds 2014 de proeftuin voor innovaties op gebied van deltatechnologie en water. Studenten doen er onderzoek naar onder andere waterkwaliteit, startups testen er hun vernieuwende ideeën en tegelijkertijd is het een mooi podium om de jaarlijkse 1,5 miljoen bezoekers te informeren over klimaatverandering, watergebruik en de nieuwe duurzame oplossingen in de stad of bij hen thuis.

Lindsey Schwidder sprak namens het team: “Wij zijn heel blij met dit geweldige teken van waardering voor onze samenwerking, We gaan uiteraard met deze proeftuin verder dus als je wilt samenwerken of wilt innoveren op deze bijzondere plek, wees welkom. Zeer bedankt voor alle stemmen en steun!”

Lees meer over Proeftuin Diergaarde Blijdorp en luister de podcast