"Complexe transitieopgaven vragen om een krachtige samenwerking in onze sector."

Anita Baas, Programmamanager Infra bij Rijkswaterstaat, is een van de juryleden voor de WOW-prijs 2021. We vroegen Anita naar haar connectie met WOW en hoe zij denkt over samenwerken.

Wat is jouw kijk op Platform WOW?

In mijn werk vanuit Rijkswaterstaat en ook recent vanuit De Bouwagenda werk ik samen met collega’s van Platform WOW. Onder andere in de Brugdialogen. Het zijn juist de wegbeheerders die in de komende decennia aan de lat staan voor een enorme opgave in het toekomstbestendig beheren van onze infra. Het gaat om een langdurig en complex vraagstuk, waarbij het succes en resultaat sterk afhankelijk is én blijft van de betrokken mensen. Grote transitie vraagstukken vragen om integrale samenwerking in de gehele keten. Naast beheerders is daarin ook de inbreng van marktpartijen en kennispartners van groot belang. Alleen samen kunnen we de expertise en ervaring bijeen brengen die nodig is bij het realiseren van resultaten in de projecten. Samenwerken is uitdagend, zeker in tijden van schaarste, maar kan juist ook ontzettend veel plezier opleveren. Gezamenlijk bijdragen aan maatschappelijke projecten waarmee we de wereld mooier maken en Nederland op de kaart zetten; hoe prachtig is dat? Platform WOW brengt mensen bijeen en heeft mijns inziens een belangrijke rol in het faciliteren van samenwerken.

Wat vind jij het tofste danwel het lastigste aan samenwerken?

Ik vind het prachtig als een team vanuit diverse achtergronden en kennisgebieden met elkaar werkt aan een uitdagend doel. Ook als het soms knap lastig wordt, het vertrouwen ontbreekt, om dan de ‘drive’ te voelen om met elkaar tot een oplossing te komen. Als je dan resultaten boekt of ook leert van fouten; dan geeft dat enorm veel voldoening. En het is mooi om te zien hoe mensen, die zich veilig en gewaardeerd voelen, een bijdrage leveren die maakt dat het team echt succesvol kan zijn. Het faciliteren van samenwerking en zien dat mensen groeien, zowel individueel en als groep. Dát is voor mij de ‘kers op de taart’.

Wat is jouw motivatie om voor de WOW-prijs te jureren?

Samenwerken blijkt nogal eens lastig te zijn in de praktijk en vaak blijven we vanuit de eigen positie of werkwijze denken en handelen. De grote complexe vraagstukken vragen echter om een strategisch partnerschap; waarin naast inhoudelijke targets ook juist het samenwerkingsproces mede het resultaat bepaalt. Wanneer er in vertrouwen wordt samengewerkt tussen partijen juist in deze sector, dan kunnen we de innovatieve en duurzame doelen bereiken die we willen en ook nodig zullen hebben voor de toekomst. Door te jureren voor de WOW-prijs hoop ik een aantal krachtige en succesvolle samenwerkingen het podium te kunnen geven!

Neem contact op met Anita

Anita Baas

Rijkswaterstaat

Programmadirecteur Programma 'Implementatie Verzorgingsplaats van de Toekomst'

Anita Baas