Hoe zes Twentse gemeenten de uitvraag van het aantal asfaltmengsels halveerden