In de praktijk bij Petra Delsing

Kwartiermaker Artificial Intelligence

Petra Delsing, Kwartiermaker Artificial Intelligence (AI) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geeft op 26 oktober een webinar over AI. Wat kunnen we met AI? En wat drijft Petra om dit verder te brengen? Lees het interview en meld je aan voor 26 oktober.

Hoe kan AI assetmanagers verder helpen? 

"Met sensoring technieken en satellietdata signaleer je veel eerder een probleem bij een van je assets. Bijvoorbeeld: een motor bij een sluis verbruikt te veel energie, het asfalt zakt te ver weg of het is donker waar het licht zou moeten zijn. Doordat je een signaal krijgt zodra het speelt, kun je direct handelen. Zo wordt het probleem niet groter dan het hoeft te zijn, tegelijkertijd ga je ook niet te vroeg op pad en voorkom je onnodige kosten."

Met Artificial Intelligence kun je talloze databronnen combineren. Je kijkt dus niet alleen naar de slijtage van het asfalt of de hoogte van het water in de rivier, maar je haalt daar gegevens bij over het weer, de omgeving, de gebruikers en nog veel meer. Op die manier kun je verbanden ontdekken waar je misschien nog nooit aan had gedacht. Slijt dat asfalt wel echt door de vrachtwagens die eroverheen rijden of zijn er ook nog andere factoren in het spel?

Met 360 graden camera’s kun je locaties volledig in beeld brengen als input voor onder andere inspecties. Dat gebeurt nu al met drones die bruggen inspecteren. Dit levert een onnoemelijke hoeveelheid data en beelden op, die door een mens alleen niet kunnen worden geanalyseerd. Door middel van Artificial Intelligence worden alleen de ‘interessante’ beelden uitgeselecteerd, waardoor de asset manager heel gericht te werk kan gaan.

Wat drijft jou om AI verder te brengen? 

Ik wil met AI de doelen van ons ministerie dichterbij brengen. AI biedt, als je het  verantwoord inzet, mooie kansen voor assetmanagement. Ik streef niet naar zoveel mogelijk AI toepassingen, maar wil vooral collega’s ondersteunen om een geïnformeerde afweging te maken. Kan AI hen helpen om hun doelen te bereiken?

Wat is er volgens jou nog meer nodig om te innoveren met AI?

Het begint met kennis en awareness: wat is AI en hoe zou het ons kunnen helpen? Daarnaast moeten we beschikken over kwalitatief goede data. Zonder data is AI eigenlijk een lege doos. Verder moeten we aandacht schenken aan de ethische kanten. En last but not least: gedreven projectleiders, die hier hun schouders onder willen zetten.

Wanneer ben jij tevreden?

Ik ben tevreden als ik collega’s kan helpen: wat is AI, wat kan het voor mijn vakgebied betekenen? Hoe vlieg ik het aan, hoe doe ik het verantwoord, hoe doe ik het samen met anderen? Waarbij dus niet het middel AI, maar de beleidsdoelen centraal staan.

Petra Delsing
Petra Delsing
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Kwartiermaker Artificial Intelligence
System.InvalidOperationException: The partial view 'relatedContentGridEditor' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
~/Views/RenderMvc/relatedContentGridEditor.aspx
~/Views/RenderMvc/relatedContentGridEditor.ascx
~/Views/Shared/relatedContentGridEditor.aspx
~/Views/Shared/relatedContentGridEditor.ascx
~/Views/RenderMvc/relatedContentGridEditor.cshtml
~/Views/RenderMvc/relatedContentGridEditor.vbhtml
~/Views/Shared/relatedContentGridEditor.cshtml
~/Views/Shared/relatedContentGridEditor.vbhtml
~/Views/Partials/relatedContentGridEditor.cshtml
~/Views/MacroPartials/relatedContentGridEditor.cshtml
~/Views/relatedContentGridEditor.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20