Webinar De organisatie klaarstomen voor programmatisch werken: Havenbedrijf

Praktijkvoorbeeld: Havenbedrijf Rotterdam

Introductie

Op vrijdag 7 juni organiseren we het derde webinar in de reeks De organisatie klaarstomen voor programmatisch werken. Met het Havenbedrijf Rotterdam als praktijkvoorbeeld. Mijke Spiers, teamleider bouwmanagement van het Havenbedrijf Rotterdam, neemt je mee in de ontwikkelingen. Ook neemt Mijke kennis en ervaring mee uit haar loopbaan bij Rijkswaterstaat en Gemeente Rotterdam.

Kostbare assets 

Het Havenbedrijf Rotterdam staat voor grote uitdagingen. Als beheerder van een grote hoeveelheid kostbare assets heeft het Havenbedrijf te maken met veranderende eisen wat betreft onderhoud en vervanging. Meer duurzaamheid, meer circulariteit. Maar ook geen uitstoot door de nabijheid van Natura 2000 gebieden tijdens bouwwerkzaamheden.

De V&R opgave is niet de enige uitdaging

Bij programmatisch werken denken we vooral aan de ‘vervanging en renovatie’ opgave. Toch hebben we met meer uitdagingen te maken. De vrij ‘vervuilende’ bouwsector die wij met z’n allen vormen, moet duurzamer gaan werken. Om klimaatdoelen in te vullen is programmatisch werken een belangrijk hulpmiddel. Want vaak kan hierbij niet gekozen worden voor ‘bestaande oplossingen en technieken’. Voorbeelden bij het Havenbedrijf zijn het realiseren van ‘stekkerstroom’ voor grote werkschepen en de realisatie van walstroom op de Wilhelminakade voor cruiseschepen. Initiatieven om de productie, aanvoer en opslag van groene waterstof mogelijk te maken. En de opslag van CO2 met het project Porthos. Om deze ambities te realiseren is het cruciaal om oog te hebben voor een andere manier van werken.

Partners die willen bijdragen aan het verlagen van de footprint

Het Havenbedrijf heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de interne samenwerking. Minder gericht op individuele projecten en aanbestedingen. En meer op de realisatie van grote thema’s die vragen om een integrale aanpak waar zowel contractmanagers, inkopers, directievoerders en projectleiders bij betrokken worden. Waarbij de markt eerder geconsulteerd kan worden. En aanbestedingen gericht zijn op het selecteren van duurzame partners- die zelf ook investeren- en daarmee de footprint van de Haven kunnen verlagen.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
7 juni 2024
Tijd
09.00 - 10.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Alle geintresseerden
Contactpersoon WOW
Edwin Lokkerbol
Projectleider Assetmanagement en V&R

Spreker

Mijke Spiers

Havenbedrijf Rotterdam

Teamleider Bouwmanagement

Over de reeks

We zien dat opdrachtgevers meerdere projecten tegelijk gaan aanbesteden. Dat de energietransitie grote eisen stelt aan anders werken. Dat met minder mensen meer gedaan moet worden. Dat minder geld aan aanleg en meer aan onderhoud wordt besteed. Dat data steeds belangrijker wordt. Dat de complexiteit toeneemt door verschillende stakeholders. Dat digitaal assetmanagement eisen stelt aan (anders) organiseren. Dat lange termijn relaties met publieke en private partijen steeds belangrijker worden. En ook de realisatie van klimaatdoelen (circulair, duurzaam, emissieloos) zorgt voor meer focus op de lange termijn.

De sector is (traditioneel) gericht op de realisatie van projecten. Voor onderhoud, voor aanleg. De bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat programmatisch werken van belang is om de grote opgaven waar beheerders van assets voor staan, goed in te kunnen vullen. Maar hoe doe je dat?

In een serie van vier bijeenkomsten laten we verschillende organisaties aan het woord. Van gemeente tot provincie. Van waterschap tot Havenbedrijf Rotterdam. Met mensen uit de praktijk die zelf aan de slag zijn gegaan om programmatisch werken mogelijk te maken.