Webinar Programmatisch werken in Noord Holland door samenwerken met beheerders

Introductie

Op vrijdag 17 mei vervolgen we de reeks De organisatie klaarstomen voor programmatisch werken met de tweede bijeenkomst. Hoe verander je van een projectorganisatie naar een programma-aanpak? We zoomen in op praktijkvoorbeelden van Provincie Noord-Holland.

Een grondgebied, meerdere beheerders

Provincie Noord-Holland wordt vaak gezien als een voorbeeld van ambities wat betreft programmatisch werken. De provincie en Rijkswaterstaat hebben in 2021 verkend hoe een portfolio van beweegbare bruggen van twee opdrachtgevers in één aanbesteding kon worden gevat. Dat heeft nuttige inzichten opgeleverd. Want op het grondgebied van de provincie hebben zowel de provincie als ook de waterschappen, Rijkswaterstaat en uiteraard tientallen gemeenten assets. Tezamen zijn het er duizenden, van groot tot klein.

De status van duizenden assets

De noodzaak om bruggen en viaducten ‘in mandjes’ op de markt te brengen is groot. Maar voordat dit kan, is het eerst van belang om van de duizenden assets te weten wat de status is. Waarna er vastgesteld moet worden welke assets vervangen moeten worden. Iedere beheerder heeft daarbij zo zijn eigen wensen over de ‘eigen’ assets. En is het wel noodzakelijk om een brug, duiker of viaduct te vervangen als we niet weten wat de functie van het kunstwerk over tien jaar is? En lukt het wel om met verschillende beheerorganisaties – die soms op elkaar lijken, maar ook hun eigen belangen hebben- echt werk te maken van programmatisch werken?

Samenwerking tussen beheerorganisaties

Marco Hofman, strategisch adviseur beheer en Harry Michels, transitiemanager vertellen meer over hun ervaringen met de samenwerking tussen de beheerorganisaties om ‘programmatisch werken’ te laten slagen. Er is geen pasklare aanpak en Marco en Harry zitten nog middenin het proces, dus ze nodigen jou uit om ook je input te geven.

Zo is er de afgelopen twee jaar veel werk gemaakt van het verzamelen van data over de in de provincie aanwezige assets, over de grenzen van alle betrokken organisaties heen. En dat leidt weer tot nieuwe vraagstukken. Gaan we in de uitvoering de samenwerking tussen asset-owners intensiveren? Of laten we juist veel ruimte in de aanpak voor de individuele organisaties? Luister en praat mee tijdens het webinar over de ervaringen van de Provincie Noord-Holland met programmatisch werken.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
17 mei 2024
Tijd
09.00 - 10.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Alle geïnteresseerden
Contactpersoon WOW
Edwin Lokkerbol
Edwin Lokkerbol
Projectleider Assetmanagement en V&R

Sprekers

Marco Hofman
Marco Hofman
Provincie Noord-Holland
Strategisch adviseur beheer
Harry Michels
Harry Michels
Provincie Noord-Holland
Transitiemanager

Over de reeks 

We zien dat opdrachtgevers meerdere projecten tegelijk gaan aanbesteden. Dat de energietransitie grote eisen stelt aan anders werken. Dat met minder mensen meer gedaan moet worden. Dat minder geld aan aanleg en meer aan onderhoud wordt besteed. Dat data steeds belangrijker wordt. Dat de complexiteit toeneemt door verschillende stakeholders. Dat digitaal assetmanagement eisen stelt aan (anders) organiseren. Dat lange termijn relaties met publieke en private partijen steeds belangrijker worden. En ook de realisatie van klimaatdoelen (circulair, duurzaam, emissieloos) zorgt voor meer focus op de lange termijn.

De sector is (traditioneel) gericht op de realisatie van projecten. Voor onderhoud, voor aanleg. De bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat programmatisch werken van belang is om de grote opgaven waar beheerders van assets voor staan, goed in te kunnen vullen. Maar hoe doe je dat?

In een serie van vier bijeenkomsten laten we verschillende organisaties aan het woord. Van gemeente tot provincie. Van waterschap tot Havenbedrijf Rotterdam. Met mensen uit de praktijk die zelf aan de slag zijn gegaan om programmatisch werken mogelijk te maken.

Transities
Webinar De organisatie klaarstomen voor programmatisch werken: Havenbedrijf
Transities
Webinar De organisatie klaarstomen voor programmatisch werken: Stedin