Webinar Van projectwerk naar programmatisch werken bij Waterschap Drents Overijsselse Delta

Introductie

Op vrijdag 19 april start een nieuwe reeks webinars over het klaarstomen van de organisatie voor programmatisch werken.

Projectmatig werken een belemmering 

De infrasector werkt al decennialang als een typische projectenorganisatie. De samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en marktpartijen is georganiseerd rondom de realisatie van opdrachten in unieke projecten. De grote vervangings- en renovatieopgave laat zien dat de huidige wijze van werken ontzettend ineffectief is. Steeds vaker blijkt projectmatig werken eveneens een belemmering voor uitdagingen zoals de realisatie van klimaatdoelen en het effectiever en efficiënter beheren van assets. De complexiteit van al deze opgaven kan niet binnen één project ingelost worden. Ook is het erg lastig om binnen individuele projecten innovaties op te schalen.

Over de schutting gekeken bij Scania

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO) is jaren geleden aan de slag gegaan met ‘programmatisch te werken’. Maar hoe doe je dit? Hoe moet je je organiseren? Welke competenties zijn nodig? En wat kan het waterschap leren van andere organisaties? WDO Delta is o.a op bezoek geweest bij Scania Zwolle waar Scania ‘Lean management inzichten’ gebruikt als basis voor de werkwijze die zij ontwikkeld hebben om over alle processen en projecten regie te kunnen houden. Bij ‘Lean Management’ wordt iedereen betrokken om fouten en verspillingen in het proces te herkennen én te voorkomen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

De verandering teweeg brengen in je eigen organisatie

Marco Heemstra (teamleider Projectrealisatie, vakgebied Technisch management en Techniek) vertelt tijdens het webinar meer over het bezoek aan Scania. En hij doet vooral verslag over zijn ervaringen van de afgelopen jaren met zijn eigen organisatie. Hij deelt dat dat programmatisch werken betekent dat je de manier van werken anders moet organiseren. Ontdek hoe je dit strategisch veranderkundig vraagstuk kunt aanvliegen in je eigen organisatie.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
19 april 2024
Tijd
09.00 - 10.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Alle geïnteresseerden
Contactpersoon WOW
Edwin Lokkerbol
Edwin Lokkerbol
Projectleider Assetmanagement en V&R

Spreker

Marco Heemskerk
Marco Heemskerk
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Teamleider Projectrealisatie

Over de reeks 

We zien dat opdrachtgevers meerdere projecten tegelijk gaan aanbesteden. Dat de energietransitie grote eisen stelt aan anders werken. Dat met minder mensen meer gedaan moet worden. Dat minder geld aan aanleg en meer aan onderhoud wordt besteed. Dat data steeds belangrijker wordt. Dat de complexiteit toeneemt door verschillende stakeholders. Dat digitaal assetmanagement eisen stelt aan (anders) organiseren. Dat lange termijn relaties met publieke en private partijen steeds belangrijker worden. En ook de realisatie van klimaatdoelen (circulair, duurzaam, emissieloos) zorgt voor meer focus op de lange termijn.

De sector is (traditioneel) gericht op de realisatie van projecten. Voor onderhoud, voor aanleg. De bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat programmatisch werken van belang is om de grote opgaven waar beheerders van assets voor staan, goed in te kunnen vullen. Maar hoe doe je dat?

In een serie van vier bijeenkomsten laten we verschillende organisaties aan het woord. Van gemeente tot provincie. Van waterschap tot Havenbedrijf Rotterdam. Met mensen uit de praktijk die zelf aan de slag zijn gegaan om programmatisch werken mogelijk te maken.

Transities
Webinar De organisatie klaarstomen voor programmatisch werken: Havenbedrijf
Transities
Webinar De organisatie klaarstomen voor programmatisch werken: Stedin