Samen op weg naar klimaatneutrale en circulaire infra

Beschrijving

Tijdens de Week van de Circulaire Economie organiseren wij samen met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, ProRail, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat twee afzonderlijke infra-evenementen. Hierbij staat kennisdeling en samenwerking met de gehele sector centraal. Want alleen door onze krachten te bundelen maken we duurzame infra in onze sector mogelijk. Je bent van harte welkom om deel te nemen op:

  • Dinsdag 12 maart 12.00 – 17.30 uur in Lef Future Center, Utrecht: Samen op weg naar klimaatneutrale en circulaire infra.
    Update dd 8 maart: Helaas kan dit evenement op 12 maart niet doorgaan omdat het gebouw om technische redenen niet beschikbaar is. Zodra er meer bekend is, wordt er nieuwe datum geprikt en informeren we de ingeschreven deelnemers hierover.
  • Donderdag 14 maart 13:15 - 14:30 uur in Nijmegen of online. Deelsessie ‘Circulaire viaducten en bruggen in de praktijk’ tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie. 

Meer info over de inhoud staat onder de praktische informatie.

Praktische informatie

Evenementdatum
12 maart - 14 maart 2024
Doelgroep
Overheden en andere betrokkenen bij het inkopen, ontwerpen en bouwen van (circulaire) infra
Contactpersoon WOW
Marc van der Vinden
Projectleider

Samen op weg naar klimaatneutrale en circulaire infra 12 maart

Dinsdag 12 maart 12.00 – 17.30 uur in Lef Future Center, Utrecht

Werk jij aan klimaatneutrale en circulaire infra? Kom dan naar deze middag waarin we met de hele keten een stap in de juiste richting zetten om de doelen voor 2030 te bereiken. Hoe gaan we dat doen? We starten de middag met een inspirerende presentatie over de kansen die Artificial Intelligence biedt om onze doelen te halen. Vervolgens ga je samen met andere deelnemers aan de slag met een inhoudelijk vraagstuk. Je werkt aan de oplossing van een probleem of identificeert de kansen die opgepakt moeten worden. De vraagstukken beslaan het gehele werkgebied: van hergebruik tot MKI, van cultuurverandering tot laadinfra. Door hier actief met gelijkgestemden aan te werken heb jij na deze middag meer kennis en munitie om in jouw dagelijkse werk met de vraagstukken aan de slag te gaan.

Tijdens deze middag is er ook een informatiemarkt in festivalstijl en zijn er voldoende mogelijkheden om met elkaar te netwerken.

Bekijk het programma en meld je uiterlijk 26 februari aan.

Online deelsessie ‘Circulaire viaducten en bruggen in de praktijk’ 14 maart

Donderdag 14 maart 13.15 - 14.30 uur tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie in Nijmegen of online

De komende jaren zijn veel bruggen, viaducten en andere infrastructurele kunstwerken in Nederland toe aan renovatie of vervanging. Hoe kunnen overheden dat duurzaam en circulair aanvliegen? De inkoopstrategie, die door de Buyer Group Circulaire Viaducten en Bruggen is ontwikkeld, staat centraal in deze deelsessie en kan overheden met deze opgaven op weg helpen.

Provincie Gelderland, Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Platform WOW laten door hun eigen drie praktijkvoorbeelden de drie aandachtsgebieden van de inkoopstrategie zien:

  1. Hergebruik
  2. Biobased en Hout
  3. Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen

De deelsessie is met name interessant voor overheden en andere betrokkenen bij het inkopen, ontwerpen en bouwen van (circulaire) viaducten, bruggen en andere kunstwerken.

De conferentie is voor fysieke deelname volgeboekt. Je kunt je aanmelden voor de wachtlijst voor de fysieke bijeenkomst (we zullen proberen om zoveel mogelijk mensen alsnog te plaatsen) of voor online deelname (onbeperkt aantal plaatsen).