Infra Dialoog: landelijk prognoserapport staat van de infra 2.0

Plaatsing van de tijdelijke Suurhoffbrug in de A15

Plaatsing van de tijdelijke Suurhoffbrug in de A15

Introductie

Op donderdag 30 november organiseren we de derde editie van de Infradialoog. De Infradialogen zijn een vervolg op de Brugdialogen. Deze editie gaat over het landelijk prognoserapport over de staat van de infra.

2021 vs 2023

Zijn we in control? In 2021 bracht TNO voor het eerst de omvang en totale opgave in beeld voor de instandhouding van de bestaande civiele infrastructuur in Nederland. Daaruit bleek dat tot 2050 vijftig miljard euro méér nodig is dan het beschikbare budget in de afgelopen jaren. Waarbij het grootste deel voor rekening komt van de gemeenten. 

Uit de eerste prognose bleek ook dat er flinke onzekerheden zijn over de technische staat van de meer dan 300.000 grote en kleine civiele constructies, over de restlevensduur van de verouderende infrastructuur en over de kosten van vervanging en renovatie. 

Is er nu meer zicht op de omvang?

Half november 2023 is de 2e landelijke prognose van de vernieuwingsopgave van onze civiele infrastructuur verschenen. Hebben we in de afgelopen twee jaar meer zicht gekregen op de omvang en de kosten? En hoe pakken we het aan in deze tijden van stijgende kosten en toenemende schaarste? 

Belangrijkste conclusies 

Peter Rasker (TNO), Arie Bleijenberg (strategisch adviseur Koios Strategy en opsteller van de 1e prognose) en Menno ten Cate (beheerder bij de gemeente Den Bosch) leiden deze Infra dialoog in met de belangrijkste conclusies uit het rapport, wat dit zegt over de opgave en wat dit betekent voor een beheerder als gemeente Den Bosch. 

Vervolgens gaan we in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Om 09.00 uur vindt de plenaire terugkoppeling plaats. Ben je professional in de infra? Dan nodigen we je van harte uit met mee te doen aan deze online dialoog. 

Infra Lunchlezing 6 december

Op woensdag 6 december organiseren we ook een online Infra Lunchlezing waarin experts en professionals dieper ingaan op de uitkomsten van het prognoserapport. Lees meer over de Infra Lunchlezing en schrijf je in.

Praktische informatie

Locatie
Online via Zoom
Evenementdatum
30 november 2023
Tijd
08.00 - 09.15 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Professionals die zich bezig houden met infra in weg- en waterbeheer
Contactpersoon WOW
Romana Oosterbeek
Romana Oosterbeek
Eventmanager en communicatieadviseur

Inleiders

Peter Rasker
Peter Rasker
TNO
Director of Market
Arie Bleijenberg
Arie Bleijenberg
Koios strategy
Secretaris stuurgroep Landelijk Prognoserapport
Menno ten Cate
Menno ten Cate
Gemeente Den Bosch
Beheerder

Samenwerkingspartners