Op weg naar duurzame infra en openbare ruimte in Zeeland

Introductie

Op vrijdag 15 september organiseren we samen met de provincie Zeeland en gemeente Middelburg de bijeenkomst Op weg naar duurzame infra en openbare ruimte in Zeeland. De bijeenkomst is voor Zeeuwse overheden. Lees hieronder meer over het doel en het programma.

Locatie
Provinciehuis - Abdij 6 - 4331 BK - Middelburg
Evenementdatum
15 september 2023
Tijd
09.00 - 13.30 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Enkel voor overheden
Contactpersoon WOW
Willem de Kock
Projectleider Kennisdeling en Samenwerking

Wat gaan we doen?

Tijdens de bijeenkomst bespreken we waar we als regio staan en wat de stip op de horizon is als het gaat om de verduurzaming van onze infrastructuur en openbare ruimte. Wat is er nodig om als gemeente de volgende stap te zetten om de uitstoot van onder andere stikstof en CO₂ te reduceren en hoe trekken we hier gezamenlijk in op?

Waterski steiger Veerse MeerWissel kennis uit met collega’s van andere Zeeuwse gemeenten en overheidsorganisaties en geef aan waar je behoefte aan hebt bij het oppakken en realiseren van deze transitie. Je hoort welke concrete maatregelen er op diverse werkterreinen nu al mogelijk zijn aan de hand van voorbeeldprojecten, bij wie je je kunt aansluiten en waar je terecht kunt met hulpvragen.

Afbeelding rechts: waterski steiger Veerse Meer

Ook worden de roadmaps voor Wegverharding, Kunstwerken, en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (Schoon en Emissieloos Bouwen toegelicht. Deze zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail samen met gemeenten, provincies, waterschappen en de markt ontwikkeld, die de werkterreinen met de meeste impact op het gebied van infrastructuur aanpakken. Het Manifest Duurzaam GWW ondersteunt de decentrale overheden bij deze verduurzamingsopgave.

Programma

09.00 uur: Inloop met koffie

09.40 uur: Opening en welkom Wethouder Middelburg Jeroen Louws

  • Waar staan we nu en stip op de horizon.
  • Presentatie transitiepaden en roadmaps Wegverharding, Kunstwerken, en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel en Schoon en Emissieloos Bouwen

Siloterrein Middelburg11.00 uur: Interactief gedeelte met ruimte voor verdieping. Je kunt je aansluiten bij vier opeenvolgende gesprekstafels. Elke tafel heeft een deskundige gastheer of -vrouw. Het gesprek gaat over ervaringen, concrete toepassingen en het toekomstbeeld van in ieder geval de volgende onderwerpen:

12.45 uur: Gezamenlijk als overheden en de markt in gesprek met Bouwend Zeeland

13.15 uur: Einde + lunch

Samenwerkingspartners